Lidé v nich sepsali petici, ve které požadují další protihlukové zdi, případně nová okna. „Plně je chápu,“ řekl jablunkovský starosta Petr Sagitarius. Dodal, že radní, kteří se peticí zabývali, se rozhodli požadovat po správci komunikace, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, provedení hlukové studie s měřicím bodem v úseku Jablunkov – Černé, kde podle starosty „zcela nelogicky chybí protihluková zeď směrem k městu, ale i další účinná protihluková opatření.“

Podle ŘSD a krajské hygienické stanice bude měření provedeno při vhodných klimatických podmínkách pravděpodobně v květnu, nejpozději však do června 2009. „Všechny další kroky vedoucí k omezení hlukové zátěže budou odvislé od výsledků měření,“ naznačil Petr Sagitarius.

Na zvýšený hluk si stěžují i obyvatelé sousedních Mostů, a to opět v lokalitě, k níž se nová silnice posunula. Také zde chce Ředitelství silnic a dálnic provést měření hluku, výsledky budou známy do 30. června. - více ZDE