Kontejnery budou přistaveny postupně od 9. do 19. září v dopoledních hodinách na konkrétním místě dle harmonogramu svozu, nejpozději do 14 hodin a odváženy budou následující den dopoledne. Odpad smí lidé odkládat pouze do kontejnerů. Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo s možností uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě osoby, které se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku a odloží odpad mimo kontejner.

Do přistavených velkoobjemových kontejnerů mohou lidé odkládat objemný odpad jako nábytek, koberce, matrace, ale je zakázáno do nich odkládat nebezpečný odpad jako například mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky. Tyto odpady mohou lidé zdarma odložit ve sběrném dvoře. Do velkoobjemových kontejnerů nepatří ani stavební nebo biologický odpad.