Společnost Huisman Konstrukce, která je vlastníkem průmyslového areálu bývalých Hutních montáží, působí v obci zhruba 12 let. V současné době zaměstnává 400 lidí. Vyrábějí zde vrtné soupravy pro ropná pole či námořní jeřáby. Vedení společnosti se rozhodlo rozšířit rozvoj své činnosti a zamýšlí postavit další dvě nové haly.

V říjnu 2010 podali u stavebního úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku žádost o územní rozhodnutí na stavbu první montážní haly, která má vyrůst ještě v letošním roce. V konečné fázi bude celková plocha hal 6 tisíc metrů čtverečních a budou přímo navazovat na současné výrobní prostory firmy. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by vícepatrová hala neměla vyrůst vedle zástavby rodinných domků.

„Odjakživa byl nejvyšší budovou v obci kostel. Nyní chtějí zastavit obrovskou plochu s halou vysokou 32 metrů! Vznikne tak nejen obrovské monstrum, které zastíní vše v okolí, ale i betonová plocha, která může způsobit své v případě povodní,“ vyslovila své obavy obyvatelka Sviadnova, která nechtěla být jmenována. První informace o záměru společnosti Huisman obdrželi sviadnovští v prosinci loňského roku.

Lidé se vyjadřovali, že i přesto, když bude vytvořeno zhruba 200 nových pracovních míst, šance získat zaměstnání pro obyvatele Sviadnova, kterých zde žije 1 500, bude nulová. Majitelé okolních nemovitostí se obávají, že díky hlučnému provozu jeřábů při rozšíření provozu se výrazně zhorší kvalita jejich života, jejich pozemky ztratí na hodnotě a budou neprodejné.

Starosta obce David Novák se naopak domnívá, že dojde ke snížení hlukové zátěže právě přesunem montážních prací do nové haly.

Problémy přináší lidem také nasvícení celého areálu – na svých pozemcích mají světlo po celou noc.

Společnost ustoupila z původního záměru umístění stavby a posunula hranice o 60 metrů dál od rodinných domků. Nespokojenost lidí byla důvodem k jednání za přítomnosti zástupců společnosti Huisman.

Řešila se mimo jiné i kompenzace obci, například za vykácených 64 stromů, které byly oceněny na 600 tisíc korun. Lidé by uvítali dětské hřiště, výsadbu zeleně či hlukové bariéry – dle zúčastněných občanů zatím bez jakékoliv odezvy.

„Obec jako taková nemá zákonný nárok na kompenzace pro občany. Samozřejmě že jednáme s vedením již od oznámení záměru. Další jednání o případných krocích o snížení nepříznivých dopadů stavby vedeme s vedením společnosti průběžně a rýsují se body možné budoucí spolupráce. Otázka adekvátní výsadby je řešena rozhodnutím o náhradní výsadbě, které obsahuje projektovou dokumentaci výsadby v hodnotě zhruba 1 200 000 korun,“ vysvětlil starosta.

Součástí projednávaného projektu je parkoviště o 44 parkovacích místech. To vše přinese i navýšení dopravy v obci, o které se místní lidé domnívají, že bude zdaleka větší, než jak uvádí zastupitelé.

„Bude to zhruba o 200 vozidel denně ke stávajícímu počtu 14 tisíc vozidel. Největší zápor spatřujeme ve velikosti stavby, která především svou výškou změní pohledovou strukturu v této oblasti, nejsme však vzhledem k územnímu plánu obce tuto skutečnost ovlivnit. Snahou vedení obce Sviadnov je snížit negativní dopady stavby v rámci zákonných možností na nejnižší možnou míru. Takto obec postupovala v minulosti a takto bude postupovat i v současné a budoucí době. Od roku 2002 je v obci prosazována jednoznačná myšlenka, se kterou se ztotožňuje i drtivá většina jejich obyvatel – a to, že zvolení zástupci nebudou podporovat výstavbu průmyslových a jím podobných areálů mimo stávající průmyslové zóny, tedy na zelených loukách,“ řekl starosta.

Dodal, že přislíbil napsat informativní dopis vedení firmy v Holandsku.

„Tento dopis je koncepčně zpracován a bude projednán radou obce 18. dubna,“ informoval starosta.

„Na základě diskuse s občany jsme se rozhodli přemístit nové haly blíže ke stávajícím halám a dále od hranice našeho pozemku. Naše firma zároveň přislíbila výrazné ozelenění ploch a odkoupila pozemek, který zdarma převede na obec z důvodu vystavění chodníku a autobusové zastávky. Jsme přesvědčeni, že tímto jasně dáváme najevo náš pozitivní přístup k obci. Požadavku některých občanů na jejich kompenzaci nerozumíme. Není na něj žádný právní ani morální nárok. Ještě jednou opakuji, že podnikáme a investujeme v průmyslové zóně k tomu určené,“ uvedl Roman Stankovič, výkonný ředitel společnosti Huisman.