Na žádost lidí bude nad rámec schváleného harmonogramu blokově vyčištěna ve středu 2. října ulice F. Linharta v Místku. Na blokové čištění ulic upozorní dopravní značení. Značení je opatřeno tabulkou s vyznačeným datem i časem, kdy bude v ulici platit dočasný zákaz parkování. V době konání blokového čištění nesmí stát v ulici žádné auto, v opačném případě bude odtaženo.