Žádost investora hodlajícího stavět v těsné blízkosti rodinných domů svou halu zamítli krmelínští zastupitelé v březnu. Při dalším zasedání navíc jednohlasně odhlasovali, že chtějí, aby se na záměr vztahovala takzvaná velká EIA, tedy kompletní posudek o vlivu stavby na životní prostředí. Podle obce by totiž kvalita života místních obyvatel kvůli záměru utrpěla. „Obec Krmelín je přesvědčena, že oznámení záměru je nedostatečné a je třeba zpracovat dokumentaci. Především požaduje předložení rozptylové studie a řádnou identifikaci všech potenciálních rizik spojených s případnou realizací a provozem záměru," stojí ve vyjádření obce, které směřovalo ke krajskému úřadu. Přípravu a realizaci záměru je podle obce možné zahájit pouze v případě přímého napojení na silnici I/58 a realizaci navazující infrastruktury.

Provozní hala měla být dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží se počítalo s dílnami a provozními prostory pro opravu a renovaci dveří, zárubní, schodišť, stropních podhledů nebo také s dílnou se skladem dřevotřísky. O patro výš mělo být situováno administrativní zázemí. Skladovací hala je určena pro skladování kontaktních čoček v papírových krabicích a roztoky na čočky v papírových krabicích.

Ilustrační foto.
Lidé dostanou příspěvky na dešťovou vodu

V řízení se angažoval i spolek Náš Krmelín, který rozhodnutí krajského úřadu přivítal. „Celé řízení je rovněž výrazným signálem pro ostatní potenciální investory, že v Krmelíně žádné průmyslové haly nechceme, a že jsme připraveni využít všech legálních možností, jak proti výstavbě bojovat," uvedli zástupci spolku. Spolek argumentoval například tím, že hluková studie neřeší zvýšení hluku na místních komunikacích i obavou ze zvýšené prašnosti a emisí výfukových plynů v obytné zóně kvůli předpokládanému vykácení a prořezání zeleně podél hlavní silnice.

Krajský úřad jejich výtky zohlednil, byť Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí ani odbor životního prostředí a zemědělství frýdecko-místeckého magistrátu velký posudek nepožadovali.

Nejde přitom o jedinou průmyslovou stavbu u silnice I/58, o které se v Krmelíně živě diskutuje. V prostoru mezi fotovoltaickými elektrárnami usiluje v souladu s územním plánem obce jiná firma o výstavbu tří výrobních a skladovacích hal, v původně předložené variantě šlo o haly v celkové rozloze devět tisíc metrů čtverečních vysoké devět metrů. Zastupitelstvo na základě výsledků ankety mezi obyvateli, která se konala při loňských krajských volbách, oddálilo možnost podání žádosti o územní rozhodnutí tím, že neumožnilo vjezd na předmětné pozemky ze silnice 1/58. Místní lidé dokonce loni podepisovali petici proti industrializaci Krmelína. Celkem se podařilo nasbírat více než 700 podpisů.

Na sídlišti přibudou i nová parkovací místa.
V Třinci začne revitalizace lokality nad Hradčany