„Je to pěkná tradice, která k vánočním svátkům určitě patří. Dokonce také počasí je zimní, proto je to tady kouzelné,“ prozradila jedna z návštěvnic důchodového věku. Hlavně ty nejmenší zaujalo živé telátko, které bylo ve výběhu vedle pastýřů sedících u ohně. Poté již všichni sledovali příchod sv. Josefa s Marií a andělem do betléma. Sebou nesli právě narozeného Ježíška. Vánoční atmosféru dotvářela hudba a rovněž mluvené slovo, které návštěvníkům náměstí přiblížilo tento biblický příběh.