Náhodně vybraní respondenti odpovídali na otázky, jejichž prostřednictvím vyjadřovali míru spokojenosti s údržbou zeleně, úklidem města, zimní údržbou komunikací, provozem parkovišť nebo činností hrobové matriky.

„Cílem společnosti je, abychom u občanů dosahovali alespoň 75procentní spokojenosti se službami, které poskytujeme. Z vyhodnocených odpovědí vyplývá, že u většiny poskytovaných služeb jsme požadované procento spokojenosti splnili," uvedl předseda představenstva společnosti TS Jaromír Kohut.

Největší míru spokojenosti, a to 90 procent, lidé vyslovili s veřejným osvětlením. Velice dobře hodnotili také vánoční výzdobu, nasvětlení přechodů pro chodce, vysokou spokojenost vyjádřili i s úrovní úklidu města a údržbou veřejné zeleně v místecké části města. Ve Frýdku by uvítali více zeleně.

Spokojenost se zimní údržbou komunikací projevilo 76,5 procenta dotázaných.

Oproti loňsku klesla spokojenost s městským mobiliářem o více než čtyři procenta, a to na 67 procent. Lidem se nelíbily zejména nevzhledné lavičky v Novodvorské ulici, které ale budou vyměněny v příštím roce v rámci plánovaných úprav sídliště Slezská. Požadovaná 75procentní spokojenost nebyla dosažena ani v rámci provozování parkovišť. Spokojenost vyslovilo jen 49 procent respondentů. Lidé si přitom stěžovali zejména na nedostatek parkovacích míst, což technické služby nemohou ovlivnit.

Největší nespokojenost s parkováním vyjadřovali obyvatelé nejlidnatějšího sídliště Slezská, parkovací místa podle lidí chybí také v ulicích Anenská, Novodvorská a v centru Místku. Náměstek primátora Karel Deutscher připomněl, že město se snaží budovat nová parkovací místa, ne všude je to ale možné. „V příštím roce najdou řidiči více parkovacích míst na sídlišti Slezská. Vzniknou v rámci 3. etapy revitalizace. Pokud to městský rozpočet dovolí, mohla by další parkovací místa vzniknout také na některých sídlištích v Místku," uvedl Karel Deutscher.

Testování spokojenosti občanů se službami společnosti TS se konalo v červenci. Respondenti odpovídali na dvanáct otázek. Celkem bylo vyplněno 460 dotazníků, z toho odpovídalo 236 žen a 224 mužů.