Starostka Třince Věra Palkovská proto v pátek uspořádala schůzku se zástupci zhotovitelů obou úseků, Ředitelství silnic a dálnic a odboru dopravy Moravskoslezského kraje, aby na problémy lidí upozornila a projednala s nimi možnosti nápravy.

Stav znečištěných komunikací se zvlášť v podzimním deštivém počasí zhoršuje. Podle vyjádření zhotovitelů úseku Nebory Oldřichovice dojde k zintenzivnění čištění a ke zvýšení kapacit, které budou komunikace uklízet. Cesty, po nichž projíždí auta se zeminou, budou denně zhotovitelem kontrolovány. V podobném duchu přislíbil nápravu i zástupce zhotovitele úseku Oldřichovice Bystřice.

„Je třeba si na druhou stranu uvědomit, že na podzim více prší a deště celou situaci zhoršují. Je ale reálný předpoklad, že zemní práce do čtyř měsíců skončí a tyto problémy v závislosti na počasí částečně pominou," řekla starostka Věra Palkovská.

Mluvilo se i o tom, jak a kdo bude řešit opravu poškozených místních komunikací, které nejsou uvedeny v projektu jako komunikace, po nichž se mohou pohybovat vozidla stavby, přesto po nich těžká technika jezdí.

Budou opravy

„Odbor dopravy třinecké radnice spolu se zhotoviteli sepíšou seznam poškozených cest a po skončení stavebních prací budou všechny komunikace na základě provedených pasportů uvedeny do původního stavu," přislíbil zástupce Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl s tím, že překopy a výtluky budou opravovány průběžně podle potřeby. Řešila se i zimní údržba na těchto komunikacích.

Výstavba obchvatu se s postupujícími pracemi dotýká nejen obyvatel Nebor, Gutů, Oldřichovic či Karpentné. Městský úřad zřídil na svých webových stránkách odkaz, kde jsou uvedeny potřebné kontakty na zhotovitele i investora a další informace.

Aktuální informace o stavbě lze najít také na stránkách ŘSD www.silnice11.cz. Po nové čtyřproudové silnici by se měli první řidiči projet na podzim roku 2017.