„Stav k 21. lednu je 499 lidí. Pořád to roste, v podstatě se to nesnižuje,“ uvedla v pátek žena, která má na starosti evidenci obyvatel. Srovnání s údaji o počtech lidí bez domova je ale ošidné.

Ze zprávy, kterou nyní město vypracovalo pro ministerstvo vnitra, jednoznačně vyplývá, že naprostá většina lidí má k trvalému pobytu na Jablunkovské ulici úplně jiné důvody. Navíc trvalý pobyt na radnici má vždy jen část lidí, kteří žijí na ulici.

„Za bezdomovce, tedy osoby zjevně bez domova přežívající venku nebo v noclehárně, lze označit asi 120 osob – dle odhadu streetworkera a policie,“ uvádí se ve zprávě. „Všechny naše azylové domy mají dohromady kapacitu 58 osob, je využívána na 100 procent,“ řekla třinecká místostarostka Milada Hejmejová.

Dodala, že Slezská diakonie provozuje azylový dům pro muže s kapacitou 29 lůžek, přičemž vloni se tam vystřídalo 62 mužů. V azylovém domě pro ženy s kapacitou 14 lůžek se loni vystřídalo 25 žen. Slezská diakonie provozuje také noclehárnu pro muže s kapacitou 16 lůžek, v loňském roce služby využilo 70 uživatelů.

Nízkoprahové denní centrum má kapacitu 16 míst, službu „Terénní program“ může denně využít 10 osob – celkem zde v roce 2010 poskytli službu 151 osobám, z toho z toho 131 mužům. „Pobytová služba Sociální rehabilitace byla vloni poskytnuta 6 lidem,“ konstatovala Hejmejová.

Azylový dům pro matky provozuje příspěvková organizace města Centrum sociální pomoci Třinec. Má kapacitu 15 lůžek a během roku 2010 v něm bylo přechodně ubytováno 45 osob. Lidem bez domova slouží i Šifonér provozovaný Diakonickým institutem – ten poskytuje ošacení. „Míst v azylových domech je málo. Ve všech jsou pořadníky,“ shrnula Hejmejová.