Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se za prvních šest měsíců letošního roku snížil o 2528 lidí. Na tomto úbytku se výraznější měrou podílela migrace obyvatelstva, uvedli pracovníci Českého statistického úřadu.

V období od ledna do června letošního roku zemřelo v kraji celkem 7 057 osob, což bylo o 472 lidí více než ve stejném období roku 2016.

Narodilo se 5 897 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo pouze o pět méně.

Pouze v okrese Frýdek-Místek přišlo na svět více děvčat než chlapců. Téměř 48 procent dětí bylo prvorozených. Mimo manželství se za prvních šest měsíců roku 2017 narodilo 3 065 dětí, tedy 52 procent z živě narozených.

V celé republice je to o tři procenta méně. Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v rámci kraje v okrese Bruntál, a to téměř dvě třetiny, naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota stejného ukazatele necelých 44 procent.

„Do Moravskoslezského kraje se za prvních 6 měsíců roku 2017 přistěhovalo 2 899 osob, což bylo o 117 osob více než ve stejném období minulého roku,“ uvedl Český statistický úřad. Nejvíce obyvatel se přistěhovalo na Ostravsko, zároveň se však odtud vystěhovalo nejvíce lidí z kraje. Při přepočtu na tisíc obyvatel se k Ostravě přidávají okresy Bruntál a Karviná.

Naopak Frýdek-Místek je jediným okresem kraje, který vykázal kladný přírůstek obyvatel stěhováním, šlo však jen o 49 lidí.

K TÉMATU

213 449Tolik obyvatel žilo podle údajů ČSÚ na konci června v okrese Frýdek-Místek. Žen bylo o tři tisíce více než mužů. Na začátku roku bydlelo na Frýdecko-Místecku 213 628 lidí. Počet obyvatel v okrese kontinuálně rostl od roku 2011 až do loňska, za tu dobu o zhruba 1 800. V kraji jsou lidnatější jen okresy Ostrava-město a Karviná.