Ministr životního prostředí Richard Brabec minulý týden po společném zasedání české a polské vlády ve Varšavě řekl, že o kompenzaci za likvidaci odpadu, jenž do Starého Město navezla polská firma, je Polsko ochotné jednat po nutné změně legislativy.

Ze skladu bylo odvezeno 650 tun nelegálně navezeného nebezpečného odpadu, převážně rozpouštědel, emulzí, barev a laků a kapalných hořlavých látek obsahujících nebezpečné látky. Skončily ve spalovnách, skládkách nebezpečného odpadu a dalších koncových zařízeních napříč republikou.

Situaci město začalo řešit 22. ledna. „Ne že bychom chtěli, ale museli jsme, protože Česká inspekce životního prostředí po prvotním ohledání skladu a hasiči odebraných vzorků z několika sudů potvrdila havárii podle vodního zákona, což znamenalo, že my jako obec s rozšířenou působností jsme museli začít jednat,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Za likvidaci odpadů zaplatilo město patnáct milionů korun. O tom, zda a kdy dostane město peníze zpět, není jasno.

„Posílala jsem zprávu ministerstvu životního prostředí s tím, že oni kontaktují polskou stranu, jelikož měli informace Policie České republiky, které byly dostatečné k tomu, aby se obrátili na polskou stranu s tím, že odpad pochází od nich. V rámci přeshraniční přepravy odpadů budou činit kroky k tomu, aby částku zaplatila polská strana,“ vylíčila při jednání zastupitelů vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Šárka Gilarová.