Zastupitel Jan Ferenc, který téma otevřel, si myslí, že podmínky byly nastaveny tak, aby třinecké firmy v soutěži, pokud by se přihlásily samostatně, neměly šanci uspět. Město trvá na tom, že nikoho nediskriminuje, ani nezvýhodňuje.

Zakázku na čtyři roky v objemu 17,5 milionu korun nakonec získalo sdružení dvou firem. Ferenc uvedl, že zájemci museli prokázat referenční zakázky s obratem nad 10 milionů korun za určité časové období, což bylo pro místní firmy jednoznačně nesplnitelné. „Ptám se, zda nebyl záměr třinecké firmy vyřadit," prohlásil na jednání zastupitelů. „Kdo tedy navrhoval těch deset milionů?" uvedl směrem k radním.

„Prostě takhle jsme se rozhodli. Volili jsme hranici deseti milionů," reagoval místostarosta Ivo Kaleta. „Postupujeme striktně v souladu se zákonem a zároveň tak, aby to bylo nejlepší pro město Třinec," řekla v diskusi starostka Věra Palkovská.

„Kdybychom zvýhodňovali jakoukoli firmu, tak se dostaneme do velkých problémů," dodala. „Já nemluvím o zvýhodňování," pravil Ferenc.

Podle radnice šlo o velkou zakázku a podmínky měly zajistit, aby vyhrála firma, která ji bude schopna opravdu vykonávat.

Téma se dostalo i na jednání finančního výboru, jemuž předsedá Miroslav Doseděl. „Otázkou je, jestli ten desetimilionový limit není přehnaný. My se domníváme, že by stačila hranice pěti milionů," sdělil Doseděl svým kolegům. Postup města ale nezpochybňuje, podle něj se dalo očekávat, že „firmy se budou sdružovat".

Oldřichovický zastupitel Marian Plucnar měl jiný názor. „Já bych chtěl poprosit radu, aby se myslelo opravdu na regionální zaměstnavatele. Ať se můžeme příště vyhnout těmto diskusím," řekl.

„My jsme se zamysleli," odpověděl třinecký místostarosta Ivo Kaleta.