Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala Lučinu?
Jsme nejmladší obcí z těch, které leží kolem Žermanické přehrady. Letos slavíme 65. výročí vzniku. Na druhou stranu se poměrně rychle rozvíjíme, protože se u nás hodně staví. V poslední době se tady přistěhovala spousta lidí z měst. I když se nacházíme mimo město, tak máme velice dobrou dostupnost do Frýdku-Místku i Havířova. Jsme vyloženě rekreační oblastí, kterou se snažíme zůstat i nadále.

Je Lučina něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?
Vzhledem k tomu, že historie naší obce je tak krátká, tak se nedá říct, že bychom byli nějak výjimeční či originální.

A jak se v Lučině žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Doufám, že se jim žije dobře. Ostatně pokud by tomu tak nebylo, tak by tady nestavěli a nestěhovali se sem. Každý si najde něco, co mu chybí, ale doufám, že každý si najde i něco, s čím je tu spokojený. Za posledních pět let jsme hodně investovali i díky tomu, že se nám podařilo sehnat hodně dotací. Proto jsme se rozvíjeli více než v předešlých letech. Loni se nám podařilo dostavět osm kilometrů kanalizačních řadů, dva nové vodovodní řady. V naší škole vznikly tři nové specializované učebny vybavené moderní technikou, letos budeme rekonstruovat i tělocvičnu a naši školu by nám mohla závidět i některá města. V rámci dotace jsme v celé obci vyměnili lampy veřejného osvětlení, čímž se nám podaří ušetřit do budoucna peníze za elektrickou energii. V centru obce jsme vybudovali autobusové zálivy s novými chodníky a autobusovými zastávkami a rovněž jsme upravili prostor náměstí Naše obec se snaží podporovat tradiční společenský a kulturní život v obci, jehož součástí jsou i spolky jako jsou hasiči, fotbalisté, důchodci a další. Proto velkou proměnou prošlo naše fotbalové hřiště, které nyní disponuje i vlastním zavlažováním, nechybí ani tribuna pro diváky. Podařilo se nám repasovat hasičskou cisternu a v neposlední řadě jsme vloni dokončili první část rekonstrukce našeho kempu. Téma „kemp a co s ním“ v naší obci rezonovalo dlouhou dobu. V roce 2018 přišel rázný krok, kdy jsme zbourali většinu chatek a recepci. Na jejich místě stojí nová moderní recepce se sociálním zázemím, dvacet nových chat s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou a rovněž zde vzniklo stání pro karavany a stany s možností napojit se na inženýrské sítě.

Když byste měla někoho pozvat do Lučiny, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Největším lákadlem je v současnosti zmodernizovaný kemp, který návštěvníkům umožňuje strávit příjemnou letní dovolenou. Je tady hezká příroda. Navíc Žermanická přehrada je dlouhodobě jednou z nejčistších v okolí. Její voda je krásně čistá až do podzimu. Z Lučiny je to pak kousek na výlety do okolí. Ať už do Beskyd, Havířova, Českého Těšína či jiných zajímavých místy v regionu.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Lučině?
Nebylo to příjemné, zasáhlo to asi každého z nás. Ze začátku jsme se snažili pomoct starším spoluobčanům, kterým jsme zajistili roušky, rozváželi jsme také obědy seniorům. V této nelehké době se ale ukázala i solidarita mezi lidmi. Mladší občané dokázali pomoct sousedům, zašli jim na nákup, pomohli s tím, s čím zrovna potřebovali, což velmi oceňuji. V dnešní době už totiž takové chování není samozřejmostí. Hodně lidí se stará jen o sebe a na druhé až tak nehledí.

Jaké jsou plány Lučiny dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?
Obce kolem Žermanické přehrady získaly dotaci na vybudování cyklistické stezky kolem celé přehrady. Jde o velkou investici v částce cca 160 milionů korun, jejíž součástí bude i oprava mostu přes přivaděč u kostela sv. Jakuba. Máme požádáno o dotace na chodníky a opravy cest, připravujeme projekty na rozšíření dalších kanalizačních řadů, chceme rekonstruovat hřiště na minigolfu a další etapou pokračovat v rekonstrukci areálu kempu.