Proč si myslíte, že je důležité, aby se téma islamizace stalo jedním z hlavních společenských témat dneška?

Protože žijeme v demokracii. Pokud nebudeme řešit riziko vzniku a růstu komunity, jenž je přirozeně ideologicky v rozporu s naším politickým a společenským stavem, jednoho dne se můžeme také probudit v situaci, kdy již bude pozdě chtít cokoliv řešit. Protože takováto problémová komunita bude již tak veliká, že si klidně v demokratických volbách prosadí islám a zruší demokracii. Tedy, kdo spí v demokracii probudí se v islámské společnosti.

Kam se ztratilo kouzlo orientu a proč se tak moc radikalizoval islám, jak je prezentovaný dnes?

Kouzlo orientu bylo způsobeno naivní prezentací islámského světa v době, kdy byl plně pod kontrolou Evropanů, kteří po dlouhých staletích bojů s islámským imperialismem jej dokázali krátkodobě porazit. Bohužel, sebevražedná politika předchozích desetiletí způsobila, že naše společnost se vzdala morálních a společenských idejí ve prospěch ekonomického blahobytu, kdežto muslimský svět se vzchopil s cílem zvrátit poměr sil a znovu nastartovat proces islamizace.

Na jednom na svých blogů zmiňujete, že ve Francii či Německu muslimové skupují prázdné kostely a přestavuji je na mešity. Ve švédském Stockholmu již dokonce mohou muslimové z minaretů u mešit svolávat hlasitým voláním k modlitbám. V některých evropských zemích pak už platí některé islámské zákony se souhlasem evropských vlád a v některých si je v muslimských komunitách prosazují muslimové sami navzdory státním zákonům.

Co bude podle vás prvním krokem k tomu, aby stejná situace nastala i u nás?

Tak je to především nárůst muslimské menšiny a pokračování přizpůsobování politiky EU zájmům muslimských komunit. Dále je to otázka vývoje postoje české státní správy a politiků vůči multikulturalismu.

Čím je tedy islám konkrétně pro naši kulturu nebezpečný?

Islám neuznává oddělení náboženské moci od moci politické, a tedy ani základní principy demokratické a sekulární společnosti. Tím je pro naši společnost nebezpečný, dále je to skutečnost, že islám hlásá v jistém smyslu rasismu podobnou teorii o nadřazenosti muslimů nad nemuslimy a neuznává základní lidská práva, jako jsou svoboda náboženského přesvědčení, svoboda slova. A jak už jsem uvedl, islám je pro naši společnost nebezpečný, neboť zatímco on vede své vyznavače k tomu, aby se snažili islamizovat svět, naše společnost se vzdává morálních hodnot a zaměřuje se pouze na ekonomický blahobyt.

A co říkáte na učitelku mateřské školy v Lišově, která konvertovala k islámu? Vždyť právě ženy jsou muslimy beztrestně znásilňovány a zabíjeny. Není to jen neznalost našich žen?

Je to její osobní věc a můj soukromý názor na to je, že to jen dokazuje efektivitu islámské propagandy a nezájem české veřejnosti o lživé části této propagandy. Tato paní učitelka se rozhodla pro islám stejně tak, jako se například někdo rozhodne pro neonacistické názory. Je to tedy čistě její soukromá věc. Ale nemohu souhlasit s tím, že vedení této školy a města daly najevo, že tolerují praktikování islámských fundamentalistických zvyků v mateřské škole už tím, že paní učitelka dává otevřeně při výchově dětí najevo islámský fundamentalismus. Okolí to ovlivňuje, byť o islámu nemusí přímo slovně hovořit.

Jak vnímáte islámskou komunitu, která žije v Evropě, a to ve smyslu její netolerance vůči tradičním hodnotám a zvykům země, ve které žijí? Mám konkrétně na mysli totální ignoraci a respekt tradičních hodnot. Přitom „evropské chování Evropanů" je v muslimských státech tvrdě potíráno.

Je to přirozené, oni naše zvyky a hodnoty neuznávají. Tam, kde se dostávají Evropané do menšiny, se prosazují hodnoty většinové společnosti, která je prostě islámská. To, že v muslimských zemích se nemůže chovat Evropan jako muslim v Evropě, je důsledkem politiky multikulturalismu, politické korektnosti a naivní představy, že nemáme právo požadovat po přistěhovalcích asimilaci do naší civilizace.

České ministerstvo zahraničí ve spolupráci se saudskoarabskou ambasádou v Praze připravuje na tento rok konferenci k problematice islamofobie. Co na to říkáte?

Dost mě překvapilo, že jsem se tuto informaci musel dozvědět z arabských médií a české ministerstvo zahraničí o ní zatím vůbec neinformuje. Obávám se, že může jít o snahu některých úředníků a podnikatelům zavděčit se saudskoarabským investorům. Také mi přijde dost problematické, že naše ministerstvo zahraničí chce dělat aktivity společně s jedním z nejtotalitnějších režimů našeho světa, v němž jsou křesťané a ateisté vystaveni stejnému pronásledování jako v Severní Korei.

Co říkáte na prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina: Jsme v Evropě, je to náš domov a my se nebudeme přizpůsobovat jim, ale oni nám! Jinak řekneme návštěvě na shledanou.

Prezident Putin svůj projev pronesl v Rusku, kde si vládnoucí elita uvědomila katastrofální stav své společnosti, a snaží se zabránit její sebevraždě. Kdyby prezident Putin svá slova pronesl u nás, byl by odsouzen za propagaci rasismu a islamofobie.

Tradiční populace klesá a rychle roste populace evropských islamistů, hlavně Turků, kteří podporují ten radikální islám na rozdíl od Turků v Turecku. Nebude nakonec možná bezpečnější, když se Evropané přestěhují do Turecka, kde bude pro ně teoreticky bezpečněji?

Obávám se, že ne. Je naivní si myslet, že islamizování nějakého státu či společnosti vede k míru a bezpečí. Naopak propukají vnitřní boje mezi jednotlivými muslimskými frakcemi, které jsou mnohem brutálnější než podobné spory mezi křesťany. Skutečnost, že islám odmítá sekularismus, vede k tomu, že tam, kde jsou pravověrní muslimové, je buď konflikt, nebo potencionálně velké riziko násilí.