V Česku prozatím nefunguje žádná horská či lyžařská policie, která by dodržování těchto pravidel kontrolovala, proto je jejich vymahatelnost přímo na místě poněkud sporná. Neukáznění lyžaři však musejí počítat s tím, že pokud daná pravidla dodržovat nebudou, způsobí něčí zranění a případ se dostane k soudu, soud potom tuto skutečnost zohlední.

„Jde o závazná pravidla, která stanovují, jak by se měl člověk na sjezdovce chovat a jak by měl jezdit, aby neohrožoval ostatní. Norma už ale neřeší takové podrobnosti, jako například povinnost nošení přilby nebo lyžování pod vlivem alkoholu. Platí tu však v podstatě podobné zásady, jako v silničním provozu. Kdo je tedy pod vlivem alkoholu a způsobí srážku, je obvykle považován za viníka nehody,“ vysvětlil provozovatel lyžařského areálu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula.

Podle desatera pravidel chování na sjezdovkách by lyžaři a snowboardisté měli především brát ohled na ostatní lyžaře, rychlost a odstup by měli přizpůsobit momentálním podmínkám na sjezdovce, předjíždět by měli s dostatečným odstupem tak, aby neohrozili pomalejšího lyžaře, při rozjíždění se musí rozhlédnout, aby nikomu nezkřížil trať, lyžaři nesmějí zbytečně zastavovat v úzkých a nepřehledných místech, pěšky se smí chodit jen po kraji sjezdovky, všichni musejí respektovat značení, při úrazech platí povinnost poskytnout pomoc a účastníci nehody jsou povinni prokázat své osobní údaje.

Nošení přileb sice pravidla neřeší, ale lidé by je ve vlastním zájmu doma rozhodně zapomínat neměli. „Přilby by v každém případě měli nosit děti i dospělí. Před několika dny jsme například ošetřovali úplně zbytečný úraz, kdy se dívka bez přilby při lyžování na tvrdém terénu po pádu udeřila do hlavy. Kromě velké boule si způsobila i otřes mozku a několik dnů si proto poleží v nemocnici. Kdyby měla přilbu, zřejmě by se jí nic nestalo,“ konstatoval náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica. Dodal, že lyžaři by měli hlavně jezdit ohleduplně, s rozumem a neměli by zbytečně riskovat a přeceňovat své síly.

„Pravidla sice existují, ale někdy je těžké vymáhat jejich dodržování. Jednotlivé areály mají vydány své provozní řády a na jejich základě například mohou neukázněné lyžaře napomenout, odebrat jim jízdenku nebo odmítnout pustit na vlek podnapilou osobu. Jinak ale bohužel příliš možností nemají,“ pokrčil rameny provozovatel lyžařského areálu Ski Mezivodí Zbyněk Žák. Provozovatelé středisek by proto uvítali lyžařskou či horskou policii, jaká funguje například v Rakousku nebo v Itálii. „To je ale zatím hudba budoucnosti, Prozatím nezbývá, než apelovat na ohleduplnost a zodpovědnost lyžařů, protože je určitě lépe úrazům předcházet, než řešit, kdo za ně může,“ povzdechli si vlekaři.