V lokalitě u haly Polárka by s přispěním města měla postupem času vzniknout klidová parková zóna s přírodním dětským hřištěm, malou kontaktní zoo s převážně domácími zvířaty i edukačním centrem zaměřeným na přírodu a ekologii. Park v centru města by tak navázal na historii zooparku. V loňském roce Spolek pro Faunapark uzavřel nájemní smlouvu se společností Slezan Holding o pronájmu pozemku faunaparku a město následně začalo přispívat na jeho provoz. Loni činila schválená dotace čtvrt milionu korun, letos je 200 tisíc korun určeno na úpravu chodníků a stejná suma na údržbu parku, která zahrnuje například sečení trávy, péči o stromy nebo odstranění biologicky rozložitelného odpadu.

Prozatím však není jasno, komu budou pozemky, na kterých má vzniknout faunapark, do budoucna patřit. Nyní je vlastní společnost Slezan Holding, se kterou už dříve magistrát uzavřel memorandum o spolupráci. „Hledáme formu spoluvlastnictví, kde bychom dosáhli určitého stavu vzájemné výhodné závislosti. To znamená, že by tam byl spolumajitel Slezan a město, popřípadě Spolek pro faunapark,“ podotkl při jednání zastupitelů náměstek primátora Jiří Kajzar.

V současnosti se zpracovává druhá územní studie. Rozpory však byly i ohledně územní studie číslo 1, která měla zdržení. „Nicméně nyní už má od nás zpracovatel zcela jasné zadání, jak pokračovat dál,“ doplnil Jiří Kajzar. Náměstek primátora Karel Deutscher uvedl, že pozemky faunaparku jsou v územním plánu biokoridorem. „Klade to obrovské překážky i faunaparku, protože velice obtížně se v území vymýšlejí například ploty nebo stavby,“ podotkl s tím, že území bude do budoucna vždycky biokoridorem.

Členové Spolku pro Faunapark už dříve zajistili úklid parku, odvoz starých větví a pařezů, vysekali náletové dřeviny a park pravidelně kosí. Konají se brigády, dny otevřených dveří a akce pro veřejnost. V parku by se mohly konat akce pro školy, případně i koncerty, divadlo, letní kino.