Ve vestibulu budou umístěny pokladny a Czech Point, ale taky informace a podatelna. Vše doplní moderní interaktivní orientační systém a vyvolávací systém. V prostoru chodby, na bočním schodišti, bude instalována plošina pro imobilní občany a občany s omezenou pohyblivostí, která zpřístupní vestibul od výtahu.

„Cílem přestavby uvolněných prostor po bance je nejen vytvořit přívětivou atmosféru při vstupu do budovy magistrátu, ale zejména nabídnout vyšší komfort návštěvníkům a klientům magistrátu, kteří si sem přijdou vyřídit své záležitosti,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Práce na přestavbě za 7,86 milionů korun by měly být zahájeny ještě v srpnu a budou realizovány za plného provozu magistrátu.