Podle mluvčí magistrátu Jany Matějíkové je to logické už jen kvůli dostupnosti autobusového stanoviště v ulici Na Poříčí. Naopak sjezd k „mekáči" u víceúčelové sportovní haly (VSH) je momentálně pro motoristy uzavřen. „V současné době se pracuje na části mostu blíž k VSH, a to znamená, že uzavřena je i rampa k VSH. Autobusy příměstské hromadné dopravy, které ji využívaly, jsou nyní nuceny volit objízdnou trasu po třídě TGM, z toho důvodu mohou nabrat několikaminutové zpoždění," připomněl vedoucí krajského odboru dopravy Ivo Muras.

Tento sjezd z estakády, který vede k okresnímu soudu a zejména k autobusovému stanovišti v ulici Na Pořící, zůstává logicky v provozu.

Tento sjezd z estakády, který vede k okresnímu soudu a zejména k autobusovému stanovišti v ulici Na Pořící, zůstává logicky v provozu. Foto: Deník/Marek Cholewa

Opravovaná estakáda je součástí průtahu městem, jímž denně projede 45 tisíc vozidel. Od soboty zde platí dopravní omezení, které je v rámci oprav plánováno až do konce září. O víkendu byla doprava ve městě téměř bez problémů. V pondělí se sice očekávaly komplikace v celém městě, řidiči ale situaci zvládli a kolaps se nekonal.

Dopravní situaci na estakádě a na hlavních silničních tepnách ve městě monitorovali nejen policisté, ale i zástupci města i kraje. Žádné vážnější komplikace nezaznamenali. „V současné době řidiči volí vlastní objízdné trasy. Chtěl bych upozornit na skutečnost, že po celou dobu trvání oprav mostu bude doprava vedena ve dvou pruzích na Český Těšín, tedy ven z města a v jednom pruhu do centra. Je tedy zbytečné, aby řidiči, kteří jedou ve směru na Český Těšín, hledali objízdné trasy, protože v tomto směru je doprava přes estakádu poměrně plynulá. Naopak bych chtěl vyzvat řidiče k tomu, aby ve směru na Český Těšín používali estakádu a zbytečně neblokovali další dopravní tepny ve městě," řekl náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že v ranních a odpoledních dopravních špičkách by řidiči měli počítat s vyšším provozem na všech hlavních tazích ve městě, zejména pak na křižovatce U Rady a na komunikacích Revoluční a T. G. Masaryka.

V rámci MHD byla upravena trasa linky číslo 3, která po dobu oprav mostu nebude zajíždět na autobusové nádraží,

„Město již před několika lety zažilo částečnou opravu mostu. Vyžádala si zpomalení dopravy, což bylo nepříjemné pro řidiče i pro místní obyvatele, ale řidiči vše dobře zvládli. Estakáda již měla mnoho bezpečnostních závad a její oprava byla nevyhnutelná. Snažili jsme se najít takový způsob omezení provozu na estakádě, které by mělo na fungování města co nejmenší negativní dopad. Věříme, že opravená estakáda bude v konečném důsledku ku prospěchu všem," dodal Karel Deutscher.

Silnice I/48 ani estakáda nejsou ve správě města. Obyvatelé a řidiči by se proto měli s případnými připomínkami k opravám obracet na krajský úřad nebo na vlastníka estakády, tedy na Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Při projíždění opravované silnice by si řidiči měli dát pozor zejména na změny dopravního značení a dodržování nejvyšší povolené rychlosti, která je v těchto místech stanovena na 30 kilometrů v hodině. Situaci budeme aktuálně monitorovat, zejména pak dodržování předepsané rychlosti," upozornil frýdecko-místecký policejní mluvčí Vlastimil Starzyk.