Tři čtvrtiny nákladů, tedy 149 tisíc korun, budou uhrazeny formou dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Do konce roku by v Malenovicích měli mít k dispozici zásadní podklad pro další rozhodování v otázce, za jakých okolností a zda je vůbec reálné budovat v obci kanalizaci, případně jakým jiným způsobem může obec zlepšit situaci s odpadními vodami.