Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Malenovice?
Malenovice jsou podhorská vesnice se vším, co k tomu patří – malebnou přírodou a někdy i trochu drsnějšími podmínkami. Především zde ale žije spousta skvělých a aktivních lidí, a to je to nejdůležitější. Dobré vztahy a fungující sousedský život jsou nezbytným základem pro každou živou obec.

Jsou Malenovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Velkým bohatstvím Malenovic je takříkajíc neponičený krajinný ráz. Až na pár výjimek se obci naštěstí vyhnuly zběsilosti socialistické výstavby i pozdějších let. Jako malá, turisticky atraktivní obec se snažíme udržet rovnováhu mezi rozvojem a určitou pokorou k dochovaným hodnotám. A také mezi zájmy turistů a potřebami místních občanů.

A jak se v Malenovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Vhledem k tomu, že jen za posledních 15 let se počet obyvatel v Malenovicích téměř zdvojnásobil, žije se zde určitě dobře. Na druhou stranu rostoucí počet obyvatel představuje také zvýšené nároky na infrastrukturu a občanskou vybavenost – takže stále je co řešit. Ať už jde o kanalizaci nebo třeba místa ve školce.

Když byste měl někoho pozvat do Malenovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Velká část turistů vnímá Malenovice především a pouze jako výchozí bod pro výstup na Lysou horu. To je škoda, protože zajímavých cílů je v Malenovicích a okolí mnohem více. Určitě doporučuji vyzkoušet některou z tras Po medvědích tlapkách, které vás dovedou například k Satinským vodopádům, Medvědí skále, kostelu sv. Ignáce, nebo k některé z příjemných horských hospůdek.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Malenovicích?
Ani nám se pandemie nevyhnula a zasáhla bohužel i tím nejsmutnějším způsobem. S těmito ztrátami je doposud obtížné se vyrovnat. Jinak bojovali jsme především v zimě, kdy s sebou koronavirový overturismus přinesl do hor neskutečné množství aut a bohužel i velmi arogantních řidičů, schopných zaparkovat kdekoli a jakkoli. Koronavirus tak vlastně vyhrotil problém, s nímž se potýkáme dlouhodobě, tedy kapacitu legálních parkovišť versus pohodlnost a bezohlednost mnohých motoristů. Kromě toho pandemie také ochromila jindy bohatý společenský a kulturní život v obci – loni jsme přišli o pouť, v zimě o plesy a další akce, až na příští rok jsme museli odložit plánovaný ochotnický festival. Ale teď už se snad věci vracejí k normálu a všechno si postupně zase vynahradíme. Jako se nám to povedlo už o letošní pouťové veselici, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.

Jaké jsou plány Malenovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Z větších akcí aktuálně pracujeme na projektové přípravě chodníku kolem hlavní silnice do Frýdlantu a hledáme nejvhodnější řešení pro odkanalizování obce. Chystáme také kompletní výměnu veřejného osvětlení, vybudování dalšího záchytného parkoviště a jiné, menší projekty. Snažíme se přitom využívat nejrůznějších dotačních titulů, ale zároveň pamatovat na smysluplnost a skutečnou užitečnost vynaložených investic.