V hutnickém městě se podařilo vyřešit jeden velmi kuriózní problém. Zastupitelé nicméně kvůli tomu museli hlasovat o nabytí pozemku ve výměře tří metrů čtverečních, který měl vinou úředníků dlouho hned tři vlastníky. Nyní už patří 59leté majitelce, která má nad parcelou v katastrálním území Lyžbice garáž.

Vlastníkem byl i pozemkový fond

„Je to opravdová rarita. Chyba vznikla na katastru a je třeba to dořešit. Na tři metry čtvereční byly tři vlastníci, to znamená, že v katastru byl treplicitní zápis,“ upozornila starostka Věra Palkovská.

Pozemek tak nějakou dobu současně patřil ženě, pozemkovému fondu i městu. „Jednu opravu se už podařilo provést, v současné době je tam duplicitní zápis. Ale pokud odhlasujeme souhlasné prohlášení, tak ty tři metry čtvereční pod její garáží už budou patřit pouze jí,“ poznamenala Palkovská. Pro hlasovalo všech třicet zastupitelů – jednalo se o formalitu, bez které by ale nešlo dát věci do pořádku.

Žena se radnici ozvala v září

Podle zjištění Deníku se devětapadesátiletá žena radnici ozvala letos ve druhé polovině září. Požádala o opravu chyby v údajích katastru nemovitostí, přičemž doložila i oznámení zmíněného úřadu o dřívější opravě chyby. „Spolu s městem Třinec byla v listu vlastnictví jako duplicitní vlastník evidována žadatelka, a to na základě smlouvy o převodu vlastnictví. Proto byl zastupitelstvu města předložen přednes, který se týkal uzavření souhlasného prohlášení,“ vysvětlila ve středu jedna z pracovnic odboru správy majetku města.

„Prohlášení mělo za cíl odstranit tento dvojí zápis a vyjasnit vlastnické vztahy k pozemku, kdy město a žadatelka prohlásí, že výlučným vlastníkem pozemku se stane žadatelka,“ poznamenala úřednice.

S tím, že na jeden několikametrový pozemek kvůli špatnému zápisu připadají dokonce tři majitelé, se podle svých slov dosud nesetkala. „Případy duplicitních zápisů se v minulosti opravdu objevovaly, byť byly ojedinělé. Pak záleží na dohodě, že výlučným vlastníkem je ten a ten,“ uvedla.