Novela školského zákona zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Od září 2020 budou muset mateřské školy přijímat i dvouleté děti.

V Hnojníku rozšiřují kapacitu mateřinky už nyní. Nové oddělení, které se zde staví, bude pro dvouleté děti nejen z Hnojníku, ale z celého mikroregionu povodí Stonávky.

„Díky získanému dotačnímu titulu buduje náš zřizovatel, kterým je obec Hnojník, novou přístavbu, ve které bude umístěno oddělení pro dvouleté děti. Věříme, že toto ocení nejen rodiče těchto malých dětí, ale i pedagogové v mateřské škole. Současně proběhla ve všech odděleních mateřské školy rekonstrukce sociálního zařízení a koupelen. Jistě si to naše školka zasloužila,“ uvedla ředitelka Masarykovy Základní a mateřské školy v Hnojníku Dagmar Tobolová.

Celá stavba bude dokončena v listopadu. Provoz oddělení je naplánován od ledna 2018.

Poslední plánovanou stavbou v areálu mateřské školy je venkovní zastřešený altán, který bude sloužit nejen dětem a žákům Masarykovy základní školy, ale bude se také využívat na kulturní a jiné akce školy.

Před školou je také nové parkoviště. To je ovšem na místě, kde stál památeční strom. „Bříza, která byla vysazena před několika lety na počest paní učitelky Dagmar Chovancové, rostla v přední části zahrady na místě, kde je nyní nové parkoviště. Bohužel musela být odstraněna z důvodu jeho výstavby. K řešení situace jsme přistupovali s patřičnou ohleduplností a úctou, nicméně vzhledem k výšce a stáří této břízy se ji nepodařilo zachránit. Proto bude na důstojném místě školní zahrady vysazen, na počest paní učitelky Chovancové, strom nový,“ dodala Tobolová.