„Regionální rada Moravskoslezsko přijala sedmnáct žádostí o dotaci, celkově požadovaná částka se vyšplhala na 324 milionů korun. Z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko přitom má být rozděleno 120 milionů korun,“ upřesnil Sobek.

Převážná většina projektů se podle něj zabývá výstavbou cyklistických stezek. „Největší šanci uspět mají nové cyklostezky, které by rozšířily síť evropských, národních nebo regionálních cyklotras. Současně mohly projekty řešit také bezpečnost na komunikacích. Dva z odevzdaných projektů požadují na realizaci přes 50 milionů korun dotací, dalších osm projektů přes 10 milionů korun, zbylých sedm méně než 10 milionů. Jedná se o první takto zaměřenou výzvu z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, výsledky budou známy zhruba za tři měsíce,“ doplnil Sobek. Vyhlášení další podobně zaměřená výzvy je podle něj plánováno na prosinec tohoto roku.