Například ve Frýdku-Místku stále častěji bojují s nešvarem, kterým je odkládání starého a nepotřebného nábytku k popelnicím, což zvyšuje náklady na svoz odpadu. „Skříň ani matrace, koberce, postele a podobně nemohou být svezeny spolu s komunálním odpadem. Musí je svézt zvlášť vypravené vozidlo, a to stojí další peníze,“ uvedl primátor města Michal Pobucký.

Nepotřebný nábytek mají lidé odvážet do sběrných dvorů nebo odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou několikrát ročně rozmístěny na více než šedesáti místech ve městě. To by tak ušetřilo peníze za svoz odpadu, nejde přitom o zanedbatelnou částku.

Za minulý rok bylo odvezeno 225 tun odpadu volně odloženého vedle popelnic, což je o šest tun více než v roce 2016. Město za jeho svoz zaplatilo přes 660 tisíc korun. Dalších 83 tisíc stála likvidace černých skládek v různých částech města. Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner je zakázáno a je považováno za přestupek, za který je možné uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Bez hrozby postihu můžou lidé nyní k popelnicím odkládat vánoční stromky.

Ty jsou stejně jako v minulých letech sváženy na kompostárnu v Bruzovicích, kde budou štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu. V loňském roce bylo svezeno téměř 15 tun stromků, což je o pět tun více než před dvěma lety.

Nárůst množství nelegálně odloženého odpadu se však na poplatku za svoz zatím neprojevuje. Skutečné náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu jsou ale ve Frýdku-Místku i dalších městech regionu vyšší, než je vybráno na poplatcích. „Poplatek za odpad bychom mohli navýšit až na 693 koruny,“ podotkl primátor Frýdku-Místku. Poplatek činí od roku 2007 necelou pětistovku za osobu a rok, úlevy mají senioři a malé děti. Svá hlášení o výskytu černých skládek na území města můžou lidé podávat na speciálně zřízenou telefonní linku i e-mail. Například ve Frýdlantu nad Ostravicí nově funguje díky Mobilnímu rozhlasu služba, díky které můžou lidé přímo v mobilní aplikaci vyfotit černou skládku i jiné nedostatky a kompetentní osoba se pak postará o nápravu. V Třinci podobnou funkci zastává inspektor pořádku a čistoty, na kterého se můžou zájemci obracet přes telefon, e-mail i web města.

Odchyt psa - ilustrační foto
V Ropici bojují proti volně pobíhajícím psům