Například ve Frýdku᠆-Místku v minulých letech město seče přidávalo, a to na základě požadavků obyvatel. Letos je možné, že jich tolik nebude. „Pokud bude sucho, kosit tak často nebudeme, a to jak z ekologických, tak estetických důvodů. Chceme udržet vodu v půdě a přilákat hmyz, což krátce posečený a vyprahlý trávník nedokáže. Navíc v době sucha ho slunce velice poškozuje, což může vést až k jeho spálení a vyprahnutí. Kosit tedy budeme v návaznosti na klimatické podmínky,“ řekl nedávno primátor Michal Pobucký.

Město letos zkouší i sečení mulčováním, což znamená, že posečená tráva se nesbírá. Rozmělněná tráva ze sekaček zůstává na trávníku, což jednak obohacuje trávník o živiny, přispívá k jeho ochraně před vysušením, ale taky k jeho regeneraci. Nyní jsou tímto způsobem koseny zejména plochy v některých parcích. Navíc každoročně přibývají záhony z přímých výsevů, které připomínají rozkvetlou louku.

Ke zvyšování biodiverzity a boji proti suchu se snaží přispět i v Třinci. Město plánuje přizpůsobit termíny a počty sečí aktuálním klimatickým podmínkám. Některé lokality ve městě, kde se nepředpokládá výrazný pohyb chodců, například svahy pod kinem Kosmos či pod nemocnicí, se budou kosit jen dvakrát ročně. Díky tomu budou tyto druhově pestřejší travní porosty lákat větší množství opylovačů. Útočiště jim poskytují také letničkové záhony z přímých výsevů. Nakvétají postupně od poloviny června až do prvních mrazíků.