Město Frýdek-Místek získalo ocenění za revitalizaci ulice 8. pěšího pluku v Místku. V kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb akce obdržela čestné uznání. Revitalizace ulice 8. pěšího pluku trvala zhruba rok, byla rozdělena do tří etap a skončila v červnu 2010.

V ulici jsou nyní jednotlivé jízdní pruhy odděleny středovým pásem s lavičkami, zelení a parkovacími místy. Těch oproti minulosti přibylo téměř 250, celkem je jich zde 287, přičemž 16 míst je určeno pro invalidní občany. Parkovné na těchto místech je bezplatné. Nově byl v ulici vytvořen i systém veřejného osvětlení, úpravou prošel rovněž vstup do Komerčního centra a přes ulici nyní vedou i bezbariérové a nasvětlené přechody pro chodce.

Chodníky dostaly namísto nevzhledného asfaltového povrchu zámkovou dlažbu a kolem bulváru se vysadilo 155 stromů a 262 keřů. Přibyly zde rovněž kryté autobusové zastávky, městský mobiliář a stojany na kola. Celkové náklady na revitalizaci přesáhly sto milionů korun, téměř 93 milionů korun však tvořila dotace.

Mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková uvedla, že do soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2010 bylo přihlášeno rekordních 41 staveb, které byly dokončeny a zkolaudovány v letech 2009 a 2010, což podle ní svědčí o velkém zájmu stavebních firem, architektů, investorů i majitelů o tuto soutěž. Hodnotilo se pět kategorií.

Ocenění, konkrétně zvláštní cenu odborné poroty, dostal i projekt revitalizovaného lesoparku v Třinci. Cenu převzala starostka Věra Palkovská. Podle ní porotu přesvědčil fakt, že místo slouží všem věkovým kategoriím. „S celou komisí jsme prošli i pěšiny. A co bylo neuvěřitelné, postupně jsme potkávali mladé hokejisty, maminky s kočárky, dokonce oddíl orientačního běhu. Tam byla půlka Třince. Členové komise pak nakonec v legraci říkali, kolik nás ten kompars stál,“ líčila Palkovská a k nové podobě lesoparku dodala: „Je to jeden z mála projektů, z něhož mají radost všichni.“

Třinec uspěl v soutěži už druhý rok po sobě, podle starostky se již organizátoři ptali, s čím město přijde v roce 2012. „My to víme, ale neprozradíme,“ uvedla.

Lesopark je původně „Třinecký les“, který je doložen na mapách z 60. let 18. století. Před revitalizací šlo o neupravený prostor, který lidem nenabízel téměř žádné zázemí pro kvalitní život a relaxaci po práci.

Nyní mohou Třinečané lesopark smysluplně využít pro různé aktivity, a došlo tak i ke zkvalitnění života na sídlišti. Už jen rozlohou staveniště, která je téměř 24 hektarů, se nejedná o běžnou stavbu. Tu tvoři mimo jiné 4,6 kilometru nových lesních pěšin, které jsou provedeny z dřevní štěpky, navíc je zde 12 kusů autorských laviček.

Novinek je však mnohem víc – bylo zde vytvořeno i 14 nových pobytových ploch včetně vstupů o celkové rozloze 2 400 metrů čtverečních, které jsou osazeny desítkami autorských, atypických a dalších laviček. Tyto pobytové plochy jsou vybaveny dalším mobiliářem a specifickými uměleckými prvky, třeba lanovou dráhou, šplhací soupravou a houpačkou „Ptačí hnízdo“. Jsou zde i prvky vybavenosti, a to Had, Kukla, Brouci, Dračí sluj, Sedmihlavá saň, Mašinka, Ementál.

Pěšiny na třech místech kříží vodní tok Křivec, který lze překonat pomocí dvou nových dřevěných mostů i skrze kamenný brod. Na celém území byly rozmístěny nové odpadkové koše, ptačí krmítka, informační tabule, provozní řády a orientační směrovky, upraveno je i 6 hlavních vstupů do lesoparku.