„Finanční prostředky jsou určeny na podporu a rozvoj sociálních služeb ve Frýdku-Místku. Dotaci ve výši 690 tisíc korun například získalo občanské sdružení Podané ruce na poskytování služeb osobní asistence poskytované bez časového omezení hlavně ve vlastním sociálním prostředí klienta,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních služeb frýdecko-místeckého magistrátu Jarmila Kozlová.

Město podpoří také pobytovou službu frýdecko-místecké Charity – Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Charita tady poskytuje celoroční nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči uživatelům převážně seniorského věku. „Zastupitelé dále přidělili peníze také kontaktnímu centru Renarkon, který se svými aktivitami snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog,“ informovala mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Dalším zajímavým počinem, který nyní město podpoří, je projekt Slezské diakonie, který má umožnit lidem s mentálním postižením žít samostatně ve vlastním bytě s využitím podpory jiné osoby.

„Mimoto město přispělo i na projekt zaměřený na terénní nebo případně ambulantní službu poskytovanou rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, jako je například ztráta zaměstnání, zadluženost nebo problémy s výchovou, kdy rodiče nedokáží sami situaci zvládnout,“ připomenula Jarmila Kozlová.

„Peníze poputují také na projekt, který má pomáhat rodičům postižených dětí posílit roli rodiny a umožnit rodině i dítěti plnohodnotné začlenění do společnosti,“ upřesnila. „Úspěšné však byly i další desítky projektů zaměřené na podporu zdravotně postižených, nevidomých a slabozrakých, seniorů, ale také sociálně slabých občanů,“ dodala Jarmila Kozlová.