„Chráněné bydlení umožňuje lidem s postižením žít život podobný životu zdravých vrstevníků. V našem centru vznikla v půdní vestavbě domácnost podobná běžné domácnosti. Je zde 8 jednolůžkových pokojů s běžným vybavením, přičemž dva klienti mají společnou koupelnu a sociální zařízení. Dále je zde kuchyň, jídelna, společenská místnost s televizí a různá zákoutí s křesílky k individuálnímu posezení. Klienti chráněného bydlení si tyto prostory, které jsou klimatizovány, dotvořili a vyzdobili podle vlastních potřeb, přičemž k výrobě doplňků využili dílny denního stacionáře,“ řekla ředitelka centra Dana Šťastníková s tím, že cílem je naučit osoby s mentálním postižením co největší samostatnosti, aby žily pokud možno běžným životem svých zdravých vrstevníků.

V další části půdní vestavby je také jeden dvoulůžkový pokoj určený pro odlehčovací službu. Je uspořádán tak, aby mohl sloužit i imobilním klientům, jsou v něm mimo jiné dvě elektricky polohovatelné postele a jeho součástí je také velká koupelna s vanou. „Odlehčovací služba je krátkodobá pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí – doma. Cílem této služby je umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek od nepřetržité denní péče. Po ukončení poskytování odlehčovací služby se klienti vrací do domácího prostředí. Odlehčovací služby mohou být poskytovány opakovaně,“ řekla vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová.

„Jsem ráda, že v našem centru byly rozšířeny služby o chráněné bydlení a odlehčovací služby, o které byl ze strany klientů a jejich rodičů nebývalý zájem,“ dodala ředitelka Šťastníková s tím, že velké poděkování patří především zřizovateli Žirafy, tj. městu, které příkladně podporuje rozvoj sociálních služeb, a tím poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří to potřebují.

Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek – denní stacionář, zajišťuje vzdělávání a komplexní péči osobám od tří let věku s různým stupněm mentálního postižení. Nově nabízí také chráněné bydlení a odlehčovací služby.