„Příjmy jsou naplněny více než stoprocentně, byly očekávané ve výši 841 milionů korun, nakonec to bylo 845 milionů,“ řekla starostka Věra Palkovská. „Co se týká výdajů, původně byl předpoklad 866 milionů, a nakonec je to 778 milionů. Ale tento pokles souvisí hlavně s financováním projektu revitalizace Olše,“ upozornila starostka. Uvedla, že auditor „vyslovil uznání za vysokou úroveň" hospodaření města v roce 2010.

Závěrečný účet už dříve prošel radou, finanční komisí i příslušným výborem.

Pohledávek přibývá

Palkovská konstatovala, že město se „velmi potýká“ s pohledávkami, což má souvislost se zhoršenou sociální situací části obyvatel. Jde zejména o hrazení nájemného v bytech a o pohledávky za odpady. „Samozřejmě, tak jak nám to umožňuje zákon, snažíme se je vymáhat,“ prohlásila.

Připomněla, že městu se dlouhodobě snižuje ukazatel dluhové služby – aktuálně je to 5,1 procenta, přičemž ještě před pár lety to bylo kolem čtrnácti procent. „Zbytečně si nepůjčujeme a snažíme se žít z peněz, které máme k dispozici,“ řekla starostka.

V souvislosti se závěrečným účtem města se nově schvaloval kladný výsledek hospodaření, který je po zdanění ve výši zhruba 84,45 milionu korun, a jeho převod z jednoho účtu na jiný.

Podle šéfky ekonomického odboru Michaely Mitrengové šlo o nezbytnou účetní formalitu. „Souvisí to s tím, že jsme přešli na účetnictví státu. Začali jsme sestavovat výkazy zisků a ztrát, což jsme nikdy v životě nedělali, protože podle platných zákonů to nebyla naše povinnost,“ řekla Mitrengová s tím, že tak, jak se rozděluje výsledek hospodaření u příspěvkových organizací, které ale k tomu mají fondy, tak se nově musí provést účetní operace i v případě územních samosprávných cel­ků.

Třinci tak bylo doporučeno, aby formulaci k usnesení o závěrečném účtu za rok 2010 rozšířil. Město se novinku dozvědělo tři dny před hlasováním, přitom úplně jasno, jak záležitost řešit, neměli ani krajští úředníci.

Třinecký rozpočet na rok 2011 zatím počítá s celkovými příjmy 793,16 milionu korun, výdaje se odhadují na 804,83 milionu. - více ZDE

U investic by mělo jít o částku 133,53 milionu korun, kterou ale opět podstatně navyšuje závěr dotovaného projektu revitalizace řeky Olše. Co se týká dalších investic, podle starostky jsou prioritou akce spojené s bezpečností na stávajícím hlavním silničním tahu I/11.