Cenu Statutárního města Frýdku–Místku mohou obdržet místní občané nebo výjimečně i lidé odjinud, kteří přispějí k rozvoji města a k šíření jeho dobrého jména, nebo projeví mimořádnou odvahu při záchraně lidských životů. Návrhy na ocenění mohou předkládat sami obyvatelé města. Návrhy pak projednávají předsedové politických klubů, následně radní města a poslední slovo ve výběru mají zastupitelé. „Ceny města je možné udělit v několika oblastech společenského života, kterými jsou vědecká činnost, výtvarné umění a architektura, hudba, literární činnost, dramatické umění, sport, výchova a vzdělávání a záchrana lidských životů,“ připomenula primátorka města Eva Richtrová (ČSSD). Tyto ceny město uděluje jednou ročně vždy za uplynulý rok.

Letos se na radnici sešlo celkem dvanáct nominací na udělení Ceny města. Objevili se mezi nimi i předseda městské organizace svazu důchodců Miroslav Horníček, básnířka Olga Tlučková, iniciátor zvelebení pramene v lískoveckém Hájku Dušan Hrnčiřík, autoři knih o Frýdku-Místku Václav Peter a Milan Klega, odbojář a někdejší veřejný kritik režimu Josef Polach in memoriam, dirigent Jaroslav Vostradovský, stolní tenista Miroslav Cecava, hudebník Milan Michna nebo zakladatelka folklórního souboru Ostravica Věra Šimková in memoriam.

Zastupitelé nakonec rozhodli o tom, že ocenění letos město udělí Eduardu Mockovi za dlouholetou tvůrčí činnost na poli dramatického a filmového umění a Janu Krulikovskému za celoživotní angažovanost v oblasti ochotnického divadla a přínos kulturnímu životu ve Frýdku-Místku. Ceny jim předá primátorka města na slavnostním večeru konaném v pátek 12. března v Nové scéně Vlast u příležitosti vzpomínky na ozbrojený odpor 3. praporu 8. pěšího pluku proti okupačním vojskům v roce 1939. Oba ocenění dostanou pamětní list, umělecké dílo s motivem města a peněžní dar ve výši dvaceti tisíc korun.

Ceny města budou letos udělovány potřetí v historii. Poprvé byly rozdány v roce 2008, kdy cenu obdrželi tři lidé – malířka Eliška Servátková, horolezec Libor Uher a do třetice in memoriam také výtvarník Vilém Kocych. Vloni pak byli oceněni čtyři lidé, a to prezident společnosti pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku Jaromír Václavík, hudební skladatel Evžen Zámečník, fotbalový trenér Ivan Kopecký a zakladatelka a vedoucí dětského tanečního souboru Ostravička Marie Nováková.