V obou případech šlo o požadavky místních osadních výborů, které od města každým rokem dostávají přidělen určitý obnos peněz a samy si rozhodují, co se v jejich dané části opraví nebo zrealizuje.

Teď žádaly opravu cest. Ve Skalici se opraví úsek od restaurace Zanzibar po křižovatku u domu 301 a úsek naproti kostela od domu 283 po dům 182.