Záměr na daném místě vybudovat arboretum byl známý už v době, kdy se stavěl hospic, tedy zhruba před deseti lety. Slavnostní otevření však přišlo na řadu až včera. Při budování naučné zahrady se navíc dělníci museli potýkat s nedostatečnou únosností podloží, na němž měly vzniknout nové chodníky a cesty. Na komplikaci přišli stavebníci při odkrytí pláně v době, kdy pracovali na úpravě terénu a zpevňování ploch. Na vině bylo značné podmáčení vodou. „Jeho založení na mírně svažité, bažinaté ploše s náletovou zelení provázely značné terénní úpravy. Místa s odpočinkovými plochami a dlážděné chodníky musely být zpevněny vrstvou hutněné štěrkodrti a část terénu bylo nutné také oddrenážovat," přiblížil náměstek primátora Jiří Kajzar.

Arboretum vzniklo na pozemku mezi hospicem a ulicemi Jana Evangelisty Purkyně, Na Bažinách a U Nemocnice.

Půdorys oplocené, ale veřejně přístupné odpočinkové zóny připomíná dva obdélníky, které jsou spojené ve vrcholu. Na ploše o rozloze přibližně dvou hektarů bylo vysazeno přes 3 700 stromů a keřů, založeno několik trvalkových záhonů a vybudováno suché kamenné i vodní bahenní jezírko. Zachovalo se čtyřicet kusů stromů.

Dominantou arboreta jsou především dvě jezírka propojená Panským potokem s přirozenými prameny vtékajícími do jeho koryta. Při procházce arboretem jeho návštěvníci projdou přes pět lávek a posedět budou moci na pěti odpočinkových místech, z nichž tři jsou zastřešená dřevěnými pergolami různých tvarů. Při troše štěstí lze spatřit divoké bažanty a kachny plovoucí na hladině jezírka nebo kuňkající žáby. Náklady na vybudování arboreta se pohybují okolo 13 milionů korun, městu se podařilo získat dotaci ve výši více než 3,5 milionu korun. Arboretum bude přístupné od dubna do října vždy od 8 do 20 hodin. Od listopadu do března bude zavřeno.