Rada města poprvé uvolnila dvacet tisíc korun na pomoc Haiti už před několika týdny koncem ledna. „Jednalo se o nejvyšší možnou částku, kterou mohou radní uvolnit z rozpočtu města bez souhlasu zastupitelů,“ vysvětlila frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová (ČSSD), proč město posílá humanitární pomoc nadvakrát. Celková suma, kterou Frýdek-Místek na pomoc Haiti pošle, je tedy sto tisíc korun. „Peníze město poukáže na účet humanitární sbírky ADRA 4028 4028/0300, variabilní symbol 391, na který může přispět i kdokoliv z občanů,“ upřesnila primátorka. Lidé mohou přispět také zasláním dárcovské sms ve formě DMS ADRA na číslo 87777.

Na tragédii, která se odehrála na Haiti, už dříve zareagovali i radní v Třinci. Pro oblast postiženou zemětřesením schválili peněžité dary v celkové výši 60 tisíc korun. Shodně po dvaceti tisících korunách dostali Občanské sdružení ADRA, obecně prospěšná společnost Člověk v tísni a Arcidiecézní charita Olomouc.

Kromě humanitární pomoci pro Haiti zastupitelé Frýdku-Místku schválili rovněž poskytnutí neinvestiční dotace přes 35 tisíc korun pro frýdecko-místecké jesle na Brožíkově ulici. „Jedná se o výtěžek letošní sbírky Vánoční strom, do které lidé mohli přispívat v průběhu prosince. „Peníze jsou určeny na nákup herních pomůcek k rozvoji pohybových aktivit a motoriky dětí a nákup tělovýchovných potřeb do tělocvičny jeslí,“ informovala Primátorka Eva Richtrová. Kromě těchto peněz radní rozdělili i neinvestiční dotace z městských fondů na letošní rok.