Ten město získalo vloni od Moravskoslezského kraje. Tento nápad vzešel na základě průzkumu v zařízeních zainteresovaných do práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, ale také na základě šetření mezi uživateli sociálních služeb a širokou veřejností. Ve městě a nejbližším okolí je spousty matek s dětmi a osamělých žen, které se přechodně ocitly v těžkých životních situací. Samy je nedokáží zvládnout, a bez náhradního ubytování by nebyly schopny vychovávat ani své děti.

„Kapacita nového azylového domu bude stanovena na 40 lůžek. Přízemí je koncipováno jako noclehárna pro 8 žen bez přístřeší, které zde budou moci přespat, vykonat osobní hygienu a přeprat si své věci. V dalších patrech bude sedm bytových jednotek vybavených kuchyňskou linkou a samostatným sociálním zařízením, určených pro 7 matek a až 15 dětí. V dalších čtyřech pokojích najde přechodný domov 10 osamělých žen a zřízen zde bude i jeden krizový pokoj pro 3 osoby, které se staly například oběťmi domácího násilí,“ informovala Jana Matějíková, mluvčí Magistrátu města Frýdek-Místek.

První klientky, které zde budou ubytovány koncem roku, budou moci využít také poradenské a výchovné služby, jež povedou k posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti a budou je motivovat k zajištění vlastního bydlení. Azylový dům bude spadat pod Sdružení azylových domů o.s. a jejichž provozovatelem je Slezská diakonie. Náklady na celou realizaci projektu včetně vybavení domu jsou prozatím vyčísleny na 21 milionů korun, přičemž 92,5 % bude hrazeno z dotací. Vznik azylového domu dá zároveň možnost i nových pracovních míst.

Město i nadále bude pokračovat na pozastavené výstavbě obchvatu Frýdek-Místek. Ten dostal zelenou vloni v listopadu, kdy Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrdil územní rozhodnutí na stavbu, proti kterému již není odvolání. Během letošního roku bude Ředitelství silnic a dálnic opět pokračovat ve vyvlastňování pozemků v trase obchvatu, kterých je současné době vykoupeno zhruba 80 procent celkové plochy. Poté by mělo ministerstvo dopravy vydat stavební povolení a lidé se tak konečně dočkají zahájení samotné výstavby obchvatu.