„Důvodem změny je to, že město letos v lednu překročilo obrat jeden milion korun, z čehož vyplývá zákonná povinnost registrovat se jako plátce DPH,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

„Město bude odvádět DPH například z provozování WC, sociálního zařízení na ulici Míru, pronájmu pozemků k parkování, krátkodobých nájmů, nájmů garáží i movitých věcí, z příjmů z ubytování v ubytovně a v přístřeší i z příjmů z inzerce v městském zpravodaji,“ vyjmenovala mluvčí. „Dani z přidané hodnoty budou podléhat také služby spojené se sňatky. To znamená, že snoubenci sáhnou hlouběji do kapsy. Od 1. dubna bude poplatek za svatební obřad o 19 procent vyšší. Snoubenci od dubna zaplatí za svatební obřad v sobotu 600 korun a za páteční obřad 900 korun,“ upozornila Jana Matějíková.

Obávat se zdražení však nemusejí nájemníci v obecních bytech. „Nájmy bytů jsou od DPH osvobozeny. To znamená, že nájemníkům v obecních bytech se nájmy o daň z přidané hodnoty zvyšovat nebudou,“ ujistila mluvčí. Od DPH jsou osvobozeny také nájmy pozemků, staveb i nebytových prostor s výjimkou krátkodobých nájmů nebo nájmů určených k parkování vozidel.

„Pokud je ale nájemce plátcem DPH, pak se může město vzdát nároku na osvobození a daň nájemci naúčtovat. Ten pak může následně provést odpočet daně, takže by na něj zvýšení nájemného o DPH nemělo žádný vliv,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru magistrátu Božena Skotnicová. „Odbor správy obecního majetku připravuje v souvislosti s platbami DPH dodatky k nájemním smlouvám. Týkají se zejména nájemců nebytových prostor, kteří jsou plátci DPH. Rozesílány jim budou postupně,“ doplnila vedoucí odboru správy obecného majetku magistrátu Hana Kalužová. (jr)