Další peníze město šetří formou efektivní regulace napětí v lampách veřejného osvětlení, které zejména v nočních hodinách, kdy je snížená doprava, svítí méně intenzivně. Úspora energie je až padesátiprocentní. V praxi to funguje tak, že v okrajových částech města se používá dvoustupňová regulace v jednotlivých svítidlech jsou dva zdroje, jeden z nich se od 23. do 4. hodiny vypíná.

Město nakoupilo v roce 2013 plyn a elektřinu hned na dva roky, tedy do konce letošního roku. Úspory by měly činit i při zohlednění vyšších cen plynu 3,8 milionu korun. „Letos znovu chystáme zopakovat nákup plynu a elektřiny formou elektronické aukce, a to opět na dva roky, tedy až do konce roku 2017," upřesnil náměstek primátora Karel Deutscher.

K úsporám nákladů přispívají také technické služby, které podle magistrátu hledají nové možnosti, jak snížit náklady za provoz veřejného osvětlení. „V současné době sledujeme trendy ve vývoji LED diodové technologie a ve zkušebních provozech testujeme několik typů LED diodových svítidel. Ty nejlepší z nich postupně nahradí svítidla s prošlou životností," uvedl předseda představenstva TS Jaromír Kohut.

Kvůli úsporám v energii a údržbě například technické služby při opravách vánočních ozdob postupně přechází z obyčejných vláknových žárovek na LED diodové. Další finanční úspory vyplývají z pravidelné údržby a postupné obnovy zařízení veřejného osvětlení. Dodržováním údržbových prací se totiž výrazně prodlužuje životnost jednotlivých prvků soustavy veřejného osvětlení, jako jsou stožáry, svítidla, rozvaděče, svorkovnice a kabelová vedení. Zároveň se snižuje poruchovost celé této soustavy.

Postupná obnova vysloužilého veřejného osvětlení tak nespolkne z městské kasy naráz velkou sumu peněz. Jediné větší investice souvisí s revitalizací frýdeckého sídliště Slezská, kde kvůli změnám parkovacích ploch dochází k přesunutí stožárů veřejného osvětlení.