Úvěr od banky ve výši dvě stě milionů korun by měl městu sloužit především k nutnému předfinancování a spolufinancování dotovaných investičních akcí města v příštím volebním období v letech 2010 a 2013. Jedná se tedy hlavně o překlenutí období mezi příslibem dotace a jejím obdržením. Může se jednat o dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie, Regionální rady regionu soudržnosti nebo z rozpočtu Moravskoslezské­ho kraje.

„S tím, aby si město vzalo úvěr k tomuto účelu, nemám problém. Pokud město pomocí těchto peněz může získat jakékoliv další dotační peníze, nechť tak učiní. V tomto případě by úvěr sloužil jako pomůcka a půjčené peníze by se z jiného zdroje zase vrátily. Zásadně však nemohu souhlasit s tím, aby město peníze z tohoto úvěru používalo na nedotované investiční akce placené výhradně z vlastních zdrojů. To by znamenalo zadlužování města – a s tím zásadně nemohu souhlasit,“ řekl zastupitel Rafael Kučík (ODS).

„Když schválíme možnost z úvěru financovat cokoliv, je to stejné, jako bychom podepsali bianko šek,“ upozornil Rafael Kučík. Jeho stranický kolega Pavel Kocich proto podal pozměňující návrh, aby byla z usnesení stažena věta, která by městu umožnila úvěr použít i na nedotované investiční akce.

To se však vůbec nelíbilo náměstkovi primátorky Miroslavu Dokoupilovi (KSČM): „Je to pojistka pro příští zastupitele, aby z úvěru mohli čerpat peníze, kdyby se město dostalo do krize. Tuto možnost ale nepředpokládáme. Nejsme takoví blázni nebo dobrodruzi, abychom z tohoto úvěru čerpali peníze na investice placené městem,“ oponoval Miroslav Dokoupil. „Takovéto opatrnické uvažování znehodnocuje celou práci rady města. V příštím volebním období navíc v radě budou sedět úplně jiní lidé než já a ti budou rozhodovat, co se z těchto peněz bude financovat,“ dodal.

„My tady ale nejsme od toho, abychom něco předpokládali nebo nepředpokládali, ale abychom vydali jasné a jednoznačné rozhodnutí, které nikdo nebude moci zneužít,“ připomenul zastupitel Petr Konůpka (ODS). „Nezbývá, než rozhodnout hlasováním, kdo to s městem jak myslí,“ pronesl poté náměstek Miroslav Dokoupil.

K prosazení pozměňujícího návrhu Pavla Kocicha, podle kterého by úvěr mohl být použit pouze v případě dotovaných akcí, však opozici chyběla nadpoloviční převaha hlasů. Prošel tedy původní návrh, podle kterého si město od banky může vzít dvousetmilionový úvěr a v příštím volebním období jej bude moci použít jak na dotované, tak i na nedotované investiční akce.