Letošní svoz je plánován od dubna do konce listopadu, a to stejně jako loni jednou za čtrnáct dní.

Zahájení v sobotu 31. března je podle magistrátu jako náhrada za svoz, který se měl konat 2. dubna, ale protože tento den připadá na Velikonoční pondělí, byl svoz z technických důvodů přesunut na dřívější termín, aby občané Chlebovic, Lysůvek a Zelinkovic o tento svoz nepřišli.

Občané Frýdku-Místku, včetně zahrádkářů, mohou znovu zdarma a celoročně k odložení nejen biologického odpadu využívat také sběrné dvory na území města a kompostárnu v Bruzovicích.

Lidé, kterým kapacita jejich nádob nedostačuje, tak mají variantu, jak i s tímto biologickým odpadem naložit. Loni se svezlo prostřednictvím hnědých nádob 1 726 tun bioodpadu, a to od trávy, sena, listí, přes spadané ovoce, květiny, až po bioodpad z domácností jako slupky ze zeleniny, čajové sáčky nebo kávové sedliny.

Všechen materiál skončil v kompostárně, kde byl zpracován na kompost a kvalitní zeminový substrát.