Kauzou se zabývali zastupitelé města na svém posledním zasedání ve čtvrtek 29. října. Usnesli se, že podnikatelské aroganci město ustupovat nebude. Radní však upozornili, že nakonec zřejmě stejně „vyhrají“ stavaři a pokud nyní město nepřijme aspoň jakous takous satisfakci, pak ve výsledku přijde zkrátka.

O výstavbě bytového domu na ulici 5. května město začalo jednat už před čtyřmi lety. Chtělo tu s pomocí státní dotace postavit takzvané startovací byty pro mladé. Když však vyhotovilo projektovou dokumentaci a územní rozhodnutí ke stavbě nabylo právní moci, stát si dotování tohoto typu bydlení rozmyslel. Po složitém vyjednávání se nakonec frýdlantští zastupitelé usnesli, že město samo dům stavět nebude a že stavební pozemek nabídne investorům s tím, že tu vznikne bytový dům o nejvýše 24 bytových jednotkách a maximálně čtyřech nadzemních podlažích. Investor, který tento pozemek pro stavbu získal, od města odkoupil i projektovou dokumentaci a přistoupil na podmínku, že dodrží plánované půdorysné a výškové uspořádání stavby. Nyní, když je stavba před dokončením, však společnost Interdekor ze Starého Města začala v obou krajních sekcích domu stavět ještě páté podlaží. O změnu stavby přitom stavební úřad požádala teprve dodatečně.

To však vzbudilo velkou nevoli mezi obyvateli okolních domů, kteří tvrdí, že jim nový dům bude neúměrně stínit. „Podnikatelé staví byty za miliony, jdou si bezohledně za ziskem a vůbec přitom nehledí na okolí,“ stěžovali si na zastupitelstvu občané města. „Investor dostal milionovou pokutu. Pokud pro toto místo neplatí žádné regulativy, nemáme ale žádnou zákonnou možnost páté podlaží dodatečně nepovolit. Je to stejné, jako bychom nepovolili nástavbu rodinného domu,“ tvrdila Lubomíra Ottová z frýdlantského stavebního úřadu.

Město proto navrhlo uzavření dodatku ke smlouvě, podle kterého by investor jako jakousi kompenzaci buďto na své náklady vybudoval dvacet parkovacích míst pro občany města, nebo na účet města složil půl milionu korun. Toto řešení se však nelíbilo ani zastupitelům ani občanům. „Parkovací místa sice chybí, ale vyměnit je za pohodu bydlení je scestné,“ míní například obyvatel sousedního domu Martin Berger. Ten také upozornil, že dokud je město majitelem pozemku, průběh stavby ovlivnit může. Pozemky totiž přejdou do rukou investora až po kolaudaci.

„Hrubě se mi nelíbí, když někdo začne něco stavět bez povolení a město mu pak má ustupovat. Když vyhovíme tomuto investorovi, který si svou de facto prosadil silou, dáváme tím vlastně signál, že si tu každý může dělat, co chce,“ upozornil zastupitel Jaromír Drabina (KSČM). „Jenomže pokud na návrh nepřistoupíme, investor teď dokončí jen čtvrté podlaží a za pár měsíců stejně požádá o možnost dostavby dalšího patra. Stavební úřad to podle zákona bude muset povolit a město už potom ale nedostane nic,“ oponoval frýdlantský starosta Jiří Mořkovský (ODS). Ani přes tyto argumenty však zastupitelé na možnost výstavby pátého nadzemního podlaží výměnou za zbudování parkoviště nepřistoupili.