Třinecký rodák Eduard Ovčáček je významným vizuálním básníkem, grafikem, sochařem, malířem, fotografem, typografem, kurátorem a vysokoškolským pedagogem. Na výstavě s názvem Digitální grafika v Galerii města Třince představuje svou nejnovější tvorbu. „Tisk digitální grafiky a práce pomocí počítačových grafických programů, na to navazující možnosti zasahovat do díla i klasickými technikami, mi skýtá nebývalou řadu překvapení, pocit radosti i uspokojení z grafické tvorby, které mi nemohou klasické grafické techniky zprostředkovat," uvádí autor.

Poprvé vystavoval Eduard Ovčáček v roce 1963, první samostatnou výstavu měl v Praze v roce 1966, další v Ostravě v roce 1967. V sedmdesátých a osmdesátých letech v Československu nevystavoval, zúčastnil se ale několika výstav v zahraničí (v Jugoslávii, Japonsku, Mexiku). Od počátku devadesátých let je výstavní činnost Eduarda Ovčáčka velmi bohatá, a to nejen v České republice. Často vystavuje v Polsku a na Slovensku, pozván byl i do Ruska, znovu do Mexika i do Denveru v USA.

„Dílo pana Ovčáčka je obdivuhodné. I ve zralém údobí života stále objevuje nová vizuální řešení, jež umožňuje pouze ta nejaktuálnější technologie. Dokázal, co se podaří málokomu. Svou pílí a svými občanskými postoji je vzorem pro mladou generaci. Udělením ceny města v roce osmdesátého výročí umělcova narození vzdává město Třinec poctu svému rodákovi, blahopřeje mu k osmdesátým narozeninám a přeje mu pevné zdraví a hodně sil k další umělecké tvorbě," uvedla místostatostka Třince Milada Hejmejová.