„Zaměstnanci společnosti TS už plánují harmonogram jarního úklidu i blokového čištění a provádí pravidelnou údržbu sekaček, zametačů i multikár. Pokud nedojde k převratným výkyvům počasí, mohl by být jarní úklid města zahájen už 22. března,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Jarním úklidem nejdříve projdou páteřní komunikace, obě náměstí a nejfrekventovanější lokality ve městě. „Současně bude probíhat čištění přilehlých místních částí města, mezi které patří Lískovec, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Skalice, Baranovice a Gajerovice, Bahno a Panské Nové Dvory. Poté přijdou na řadu sídliště a ostatní lokality,“ upřesnila mluvčí.

„Jarní úklid zahrnuje zejména odstranění posypového materiálu po zimním období. To znamená zametání a mytí komunikací, schodištních ploch, přechodových lávek a dopravního značení. Dále budeme odstraňovat drny podél cest a chodníků a své rajóny začne objíždět také sběrač psích exkrementů,“ pověděl ředitel frýdecko-místeckých technických služeb Jaromír Kohut.

„Stejně jako v minulých letech technickým službám vypomůže patnáct pracovníků z úřadu práce, kteří jsou evidováni jako dlouhodobě nezaměstnaní. Čety vytvořené těmito pracovníky budou zajišťovat ruční úklid parků, lávek, schodišť, chodníků a sídlišť, také dopravního značení,“ uvedla mluvčí. Dodala, že v plánu je také mytí autobusových zastávek a čištění kanalizačních vpustí.

Kromě standardního velkého jarního úklidu brzy dojde také na postupný úklid ulic a kanálových vpustí: „Také letos budeme pokračovat v úspěšném blokovém čištění ulic. První blokové čištění se uskuteční 30. března na Frýdlantské ulici, a to v úseku od křížení s Bezručovou ulicí až po křižovatku s ulicí J. Suka,“ vysvětlil Jaromír Kohut. Na blokové čištění řidiče vždy upozorní přenosné dopravní značení. „Řidiči by si proto měli pozorně všímat dopravních značek. V daných lokalitách se objeví již sedm dní předem. Opatřeny budou tabulkou s vyznačeným datem i časem, kdy bude v ulici platit dočasný zákaz parkování. Na jeho dodržení dohlédnou strážníci městské policie,“ upozornil ředitel Jaromír Kohut. Dodal, že velký jarní úklid města by měl být proveden do poloviny června.