Město už ví, jak bude příští tři roky bojovat proti trestné činnosti. Zastupitelé totiž schválili koncepci prevence kriminality do roku 2011. Ta by měla nejen zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru závažnosti trestné činnosti, ale díky tomuto dokumentu bude také město moci čerpat finanční prostředky, které jsou každoročně na prevenci kriminality vyčleňovány ze státního rozpočtu.

Město se řídilo podobnou koncepcí už i v předchozích letech. Díky tomu například do konce srpna letošního roku získalo na preventivní programy přes 253 tisíc korun ze státní dotace, přičemž samo město se na těchto aktivitách podílelo více 271 tisíci korunami.

Nová koncepce prevence kriminality zahrnuje kromě analýz současného stavu a návrhů řešení například i rozbor dopadů výstavby nošovické automobilky Hyundai na bezpečnost místních obyvatel.

„Hlavním důvodem, proč v souvislosti s příchodem Hyundai vznikly obavy z růstu kriminality, je situace v Kolíně, kde se po výstavbě podobné továrny kromě dopravních problémů stal růst kriminality hlavním negativním dopadem,“ vysvětlila primátorka města Eva Richtrová (ČSSD), která zastupitelům novou koncepci předložila.

Oproti Kolínu by však podle této analýzy ve Frýdku-Místku automobilka neměla mít na kriminalitu tak citelné dopady. „Systém provozu v továrně Hyundai bude pravděpodobně založen na pravidelných osmihodinových směnách, kdy zaměstnanci u pásů kolují a práce proto není tak monotónní. Zaměstnanci budou mít pravidelný denní rytmus, kdy budou denně dojíždět domů a vzhledem ke změně činností v průběhu dne nebudou mít tak velkou potřebu odreagování se alkoholem od monotónní práce,“ říká mimo jiné analýza.