„V domě se nacházejí nebytové prostory a tři byty. Nejnižší nabídková cena za tento třípodlažní dům z přelomu 17. a 18. století je stanovena na 12,3 milionu korun,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Dražba tohoto historického domu na náměstí Svobody se uskuteční v zasedací síni odboru správy obecního majetku frýdecko-místeckého magistrátu na Radniční ulici 10 (naproti hlavní budovy magistrátu), a sice ve středu 31. března ve 14 hodin.

Zájemci o koupi musejí nejpozději do 26. března složit jistotu 10 procent z nejnižší nabídkové ceny, tedy 1,23 milionu korun, na účet města. Licitátor přiklepne právo na uzavření kupní smlouvy tomu, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. Vydražitel pak musí nemovitost splatit nejpozději do 60 dnů od konání nabídkového licitačního řízení, jinak městu vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši složené jistoty. Ostatním účastníkům se jistota vrací.

Historický dům na náměstí Svobody však není jedinou nemovitostí, kterou nyní město v dražbě prodává. „Město také vyhlašuje prodej vybraných nebytových jednotek v objektu na Růžovém Pahorku, a to rovněž formou nabídkového licitačního řízení,“ upozornila mluvčí. Tato dražba proběhne rovněž ve středu 31. března v budově magistrátu na Radniční ulici 10. Začíná však už ve 13 hodin.

„V dražbě budou nabídnuty dvě nebytové jednotky v objektu číslo 549 na Růžovém Pahorku, a to včetně podílu na společných částech budovy a zastavěném pozemku. Nejnižší nabídková cena za nebytovou jednotku 549/1 činí 94 016 korun. U druhé nebytové jednotky 549/2 je nejnižší nabídková cena stanovena na 522 314 korun,“ sdělila Jana Matějíková. Také v tomto případě musejí zájemci o koupi předem složit jistotu ve výši 10 procent z nejnižší nabídkové ceny. Bližší informace je možné získat na odboru správy obecního majetku frýdecko-místeckého magistrátu.

Prodej majetku z vlastnictví města schválili frýdecko-místečtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Kromě domu na náměstí Svobody a jednotek v objektu na Růžovém pahorku prodává i celou řadu dalších nemovitostí.

Majitele změní například i místecké Komerční centrum, jedna z budov Střediska volného času Klíč, bývalá mateřská škola Nad Rybníkem, prostory galerie na Zámecké ulici, kterou provozuje manželka frýdecko-místeckého náměstka primátorky Ivana Cviková, budovu na ulici Míru, ve které působí soukromá škola Galileo school nebo dům na Hluboké ulici, který lidé znají jako Dobrou čajovnu. Většinu z těchto nemovitostí koupí stávající nájemci. Komerční centrum pak hodlá koupit za 21 milionů korun společnost Limit Invest, která vlastní i sousední hotel La Rosa.