Jablunkovští radní vyzvali Bedřicha a Karin Čmielovy k zaplacení více než 26 milionů korun. Podle zástupců města manželé peníze dluží kvůli půjčce z června 1995, kterou Jablunkov poskytl na zaplacení závazků při dostavbě a rekonstrukci kulturního domu.

Čmiel v té době získal také sousední hotel Horal, o nemovitosti však později v soudních sporech přišel. „Půjčka včetně sjednaného třináctiprocentního úroku byla splatná 31. prosince 2007. Celkem tedy žádáme o zaplacení dlužné částky ve výši 26 756 076 korun,“ řekl jablunkovský starosta Petr Sagitarius. „Pokud nedojde k požadované úhradě, budeme nuceni uplatňovat tento nárok v soudním řízení,“ dodal.

Představu, že manželé městu peníze splatí, starosta již na přelomu roku označil za absurdní. „Z pana Čmiela bude velmi těžké vymoci jakoukoliv částku,“ poznamenal. „Tady by se hodil Terminátor, neboť pan Čmiel se nám směje, kudy chodí, a hraje si na nemajetného. Nechceme nikoho likvidovat, jen chceme pro Jablunkov po právu získat zpět to, co mu patří,“ uvedl.

„Jsem povinen respektovat přání mé ženy, abych s novináři nekomunikoval. Můj rodinný život je nade vše, nemám zájem k tomu cokoli říkat,“ sdělil v úterý redakci Bedřich Čmiel. Dlužná částka představuje přibližně 17 procent letošního rozpočtu města. Jinými slovy, s bezmála 27 miliony korun hospodaří Jablunkov dva měsíce.

Bedřich Čmiel působil v polovině devadesátých let v městském zastupitelstvu. Tvrdí, že půjčka je bezúročná, odmítá ale, že by byl svými tehdejšími kolegy jakkoli zvýhodněn. Na dokončení kulturního domu, který je kvůli rekonstrukci uzavřen již od dubna 1987, město nemá peníze. Přednost dostanou připravované projekty revitalizace povodí Olše či oprava Starého kláštera.