„Zavedení poplatků za jiná technická herní zařízení umožnila změna zákona, kterou zákonodárci schválili v polovině června tohoto roku. Do té doby mohla města vybírat poplatky pouze za výherní hrací přístroje,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Dodala, žejiných technických herních zařízení povolených ministerstvem financí, které nepodléhaly místnímu poplatku, je ve Frýdku-Místku registrováno 396.

„Nyní ale budou i jejich provozovatelé platit poplatek stanovený zákonem, a to za jeden „videoterminál“ pět tisíc korun na tři měsíce. V městské kase do konce roku přibudou zhruba dva miliony korun,“ poznamenala Matějíková.

Výherních hracích strojů s povolením magistrátu bylo k 7. červenci 374. Mluvčí připomněla, že nová vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. „Poplatníci jsou poté povinni do pěti pracovních dnů podat správci poplatku, to jest magistrátu města, přiznání k poplatku.“