Po několik následujících týdnů až do konce října budou v ulicích Frýdku-Místku přistaveny velkoobjemové kontejnery. Odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu už připravil harmonogram svozu.

Letos na podzim budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 57 svozových místech, v určený den se na místě objeví vždy do 11. hodiny. Vyvezeny budou následující dopoledne, nejpozději opět v 11 hodin. „Opad smí být odkládán pouze do kontejnerů. Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za přestupek s možností udělení pokuty až do výše 50 tisíc korun. Svozová místa budou pravidelně kontrolovat strážníci Městské policie. V případě, že někdo odloží odpad mimo kontejner, bude na místě pokutován,“ upozornila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Do kontejnerů mohou lidé zdarma odkládat velkoobjemový odpad, jako je například starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety a podobně. „V žádném případě však do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad jako mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mražáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky,“ vysvětlila mluvčí. Tyto odpady lze odložit ve sběrných dvorech, které se nacházejí na ulici Hlavní pod estakádou, v areálu společnosti Frýdecká skládka na Panských Nových Dvorech, ve sběrném dvoře na Colloloukách vedle supermarketu Tesco nebo i v mobilních sběrnách.