Zda napomůže ke snížení problémů s drobnou kriminalitou nebo závislostí na hazardu, ukáže čas. Sníží se však i příliv peněz do městské pokladny a to díky místním poplatkům za provozované hrací přístroje. Před schválením této vyhlášky byly vysloveny obavy, že provozovatelé nahradí hrací automaty takzvanými videoterminály. Rozdíl je v tom, že výherní automaty povolují obce, zatímco videoterminály ministerstvo financí.

„Jsem rád, že se snažíme postavit čelem proti gamblerství. Praxe jiných měst však ukazuje, že podnikatelé hrací automaty nahrazují videoterminály, a stát se to může samozřejmě i u nás. Je na místě přijímat nyní tuto vyhlášku? Nebude lepší vyčkat na nový zákon?“ ptal se Rafael Kučík.

Na to mu odpověděl primátor Petr Cvik, že v rámci legislativy se snaží udělat maximum. „Jinou možnost, než zkusit tuto vyhlášku a tlačit směrem na senátorku momentálně nemáme,“ dodal Petr Cvik. V tom jej podpořila i senátorka Eva Richtrová, která informovala o tom, že parlament již projednal 3 novely loterijního zákona a senát připravuje materiál, který se týká vyšších odvodů části výtěžků z provozu výherních hracích zařízení do obecních pokladen. „Vidím v tom časový náskok, než bude přijat nový loterijní zákon,“ vyjádřila se ke schvalované vyhlášce senátorka.

„Do teď jsme je tolerovali a najednou řekneme – nebude nikde nic. Jenže ono se vždycky nějaká třetí cesta najde. Spíš se mi líbila promyšlená řešení a příklady jiných měst, kteří už něco takového vydali a potom to zrušili, protože to nebylo účinné. Je to plesknutí do vody, jednostránková obecní vyhláška, která říká, že prostě nikde na veřejných prostranstvích tohle nepůjde,“ vyjádřil se Petr Konůpka.

„Ty videoterminály jsou tak trošku podvod. V několika městech již zakázali hrací automaty. Ale vždy se udělala klička v zákoně a povolili videoterminály. Podle mě jsou daleko nebezpečnější, protože tam člověk může vhodit sto, dvě stě i rovnou tisíc korun na otočku, kdežto ty hrací automaty, tam si musí nejdříve převést kredit na bank. Na videoterminálech prostě hráč může přijít během krátkého okamžiku o spoustu peněz. Zatímco u herních automatů jdou jednotlivé sázky do stokorun, u videoterminálu může být jedna sázka až pět tisíc korun,“ vysvětlil Deníku muž, který automaty hraje něco přes čtyři roky.

„Dokud páni poslanci neschválí to, že bude město moci mluvit i do těch videoterminálů, tak je to hodně kontraproduktivní. Když se zakáží automaty, nahradí jej videoterminály a lidé prohrají daleko více peněz,“ dodal muž. Jako příklad uvedl Moravskou Třebovou, kde zastupitelé hrací automaty zakázali. Byly nahrazeny videoterminály. „Zastupitelé zaplakali nad výdělkem. Hrát se tam hraje stejně, ale město přišlo o nemalé peníze. Pokud prostě město nemá tu sílu zakázat terminály, nemá smysl zakazovat ani automaty,“ vyjádřil svůj názor hráč z herny.

Ke konci roku 2010 bylo ve městě evidováno 384 výherních hracích přístrojů a 301 terminálů, které povoluje ministerstvo financí až na dobu 10 let.

„Počet automatů ve městě ale klesá již nyní. V současné době je jich v provozu 341, což je o 43 méně než v loňském roce. Do konce letošního roku pak zanikne platnost doby stanovené vydaným povolením celkem 300 výherním hracím přístrojům a v návaznosti na přijetí nové vyhlášky, díky které již město nebude vydávat žádné povolení k provozování výherních automatů, bude v roce 2012 v provozu pouhých 30 výherních hracích přístrojů, přičemž se bude jednat o výherní hrací přístroje povolené před nabytím účinnosti nové vyhlášky nebo povolené na základě žádosti podané přede dnem účinnosti této nové vyhlášky. V roce 2013 by již měly být ve městě v provozu pouze terminály, povolované ministerstvem financí,“ řekl primátor Petr Cvik.

Nová obecně závazná vyhláška zakazující provoz výherních hracích přístrojů na území města vstoupí v platnost 23. března 2011.