Na místě u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM) právě vzniká městský parčík. Ten navrhl architekt Ondřej Zdvomka, který reagoval na zadání od občanů. Řešení pracuje s odstraněním některých nevzhledných prvků včetně stávajícího oplocení. Vytváří tři pomyslné oázy zeleně lemované okrasnými živými ploty a uchovává pěší průchody skrz plochu. Celek je doplněn subtilním altánem s lavičkami, mlžítkem a nově vysazeným okrasným stromem.

„Ze všech nápadů, tipů a záměrů nakonec vykrystalizovala tato podoba tzv. Nároží. Městský parčík bude podle finálního návrhu architekta Ondřeje Zdvomky složen ze tří částí. Lidé si je mohou představit jako ostrůvky obehnané keři. Na travnaté ostrůvky umístíme mlžítko k osvěžení a strom, který poskytne stín. Návštěvníci se budou moci posadit na lavičky pod kovovou pergolou, kterou obrostou popínavé rostliny,“ uvedla hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou se můžete nově dopravit na sdílených kolech.
Mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou se nově dopravíte na sdílených kolech

Na proměnu lokality město vyčlenilo milion korun. Úpravy realizují TS a. s., a předpoklad dokončení parčíku je do konce května. Na to, jak realizace městského parčíku na Nároží probíhá, se můžete podívat v našem videu a fotogalerii.

V roce 2022 občané vybrali ke zvelebení oblíbené výletní místo Zátiší na okraji lesa. Tým participativního rozpočtu zároveň připravuje další ročník ZAPOJ F-M 2024. Občané v tomto ročníku budou opět mít možnost navrhovat místa vhodná k proměně a následně přidají i konkrétní podněty pro vybranou lokalitu.