Tématicky zaměřený pořad Objevujme kroniky Metylovic přilákal do sálu sokolovny na 150 posluchačů, kteří si vyslechli úryvky z historie obce tak, jak je zaznamenali kronikáři, jakými byli a jsou Josef Müller, František Kudělka, Jaroslav Ščerba či Marie Bártková. Když dívenka ze základní školy předčítala ze školní kroniky z roku 1878 o mravních přestupcích předchůdců dnešních Bílků, Čupů, Liberdů, Halatů či Němců propukl sál v nadšený aplaus. Jaké že to byly přestupky proti mravností? Tak na příklad sprostá mluva, večerní potulky před hospodou či krádež doutníků zvědavých „kuřáků“. Zajímavý je také zápis z obecní kroniky z roku1927. Došlo zde tenkrát k loupeži v Reifaisence a k dvěma vážným dopravním nehodám během čtyřiadvaceti hodin. V době, kdy projelo v obci deset aut za den, to byla skutečná rarita.

Úryvky z kronik okořenil svým vystoupením místní soubor písní a tanců Beseda s pásmem Perličky a Metylovské písně. Zazněly třeba i úryvky z Lašských tanců Leoše Janáčka. Hlavním protagonistou večera byl historik a etnograf Václav Michalička, který připravuje monografii o Metylovicích se zdůrazněním na někdejší historii kožedělné výroby, kdy se Metylovice nazývaly „Koňským nebem“. Společně s kronikářkou Marii Bártkovou odpovídali na otázky z historie obce.

O zdejší biče a postroje byl zájem v celé Evropě. Proto hodlají v Metylovicích vybudovat pamětní síň. Dnešní sedmdesátníci si připomněli 50. výročí uvedení opery Viléma Blodka V studni, ve které mnozí účinkovali. Úryvek z půl století staré nahrávky zazněl v digitální podobě.V přestávce programu si mohli návštěvníci prohlédnout 17 knih metylovských kronik. Kromě obecní kroniky vedené od roku 1923 zde jsou i kroniky hasičů, volejbalu, školy a Sokola, který vedl navíc i kroniku šibřinek.

O tom, že i dnes vyrůstají v obci osobnosti hodné zápisu v kronice, všechny přítomné přesvědčila mladá posluchačka Janáčkovy konzervatoře Lenka Liberdová, která přednesla náročný part houslového koncertu Kamila Saint-Saense.

JAROMÍR KAHÁNEK