V autobusech MHD Třinec jezdí ve skutečnosti mnohem více lidí, než kolik dopravce městu oznámil.

Deník nedávno informoval, že podle pravidelné zprávy to mělo být loni necelých 3,7 milionu lidí, což by znamenalo dramatický meziroční pokles o 579 327 pasažérů. - více ZDE

Uvedená čísla však neplatí.

„Meziroční pokles cestujících ve výši 580 tisíc na MHD v Třinci ve skutečnosti nebyl. Statistický výkaz, který se opírá o data získaná z odbavovací techniky, vykazoval chyby,“ řekl redakci Jiří Šrajer, obchodní ředitel společnosti Veolia Transport Morava, která v třinecké MHD působí od loňského října.

Společnost vznikla fůzí firem Bus Slezsko a Connex Morava. „Nepřesnosti byly zaviněny ne zcela funkčním odbavovacím zařízením, které Bus Slezsko v rámci obnovy vyměnilo v srpnu 2008. Obměna byla zcela zásadní, byl vybrán nový dodavatel této techniky z důvodu sjednocení v rámci firmy. V průběhu následujících měsíců se vyskytovaly závady, které byly průběžně odstraňovány – ne vždy s úspěchem,“ vysvětlil Jiří Šrajer.

Šrajer: Evidenci financí chyba neovlivnila

Dodal, že k vážnějším chybám patřila nemožnost evidence předplatních jízdenek na strojcích, z čehož vyplývají i zmíněné chyby ve statistice. „Problém byl především v rozdílném druhu čipových karet předchozího dodavatele odbavovací techniky, se kterými nové zařízení nekomunikovalo. Považuji za důležité zdůraznit, že statistická chyba neměla vliv na evidenci financí. Dle těchto ukazatelů byla tržba v roce 2008 o 169 tisíc korun vyšší než v roce 2007,“ poznamenal Šrajer.

„Tento ukazatel je směrodatný a potvrzuje pouze statistickou chybu počtu přepravených cestujících, nikoliv fyzický úbytek. V době zkušebního provozu byly všechny chyby odstraněny a podobná chyba by se již neměla opakovat.“

V souvislosti s loňským provozováním MHD hradí město Třinec vůbec nejvyšší prokazatelnou roční ztrátu, a to 21,8 milionu korun. Oproti odhadům se částka během roku ještě nepatrně zvýšila kvůli výraznému zdražení nafty. V letošním roce se zatím předpokládá úhrada prokazatelné ztráty pro MHD ve výši 22,8 milionu korun. Ostatní dopravní obslužnost, tedy příměstské spoje, chce Třinec dotovat částkou 1,8 milionu.